EEN GAT VAN 1,4 MILJARD

De economie draait als nooit tevoren, de werkloosheid daalt, er komen massaal jobs bij én de begroting doet het daarom ook goed. Dat is het verhaal dat de regering-Michel al maanden ophangt. Alleen blijkt nu dat die begroting voor dit jaar er tot 1,4 miljard euro naast zit. “De regering klopt zich graag op de borst, maar de budgettaire resultaten zijn nogal schraal”, zegt begrotingsspecialist Wim Moesen (KU Leuven). En de kans dat er een jaar voor de verkiezingen nog veel wordt bespaard, is zo goed als nihil.

Bron: Het Nieuwsblad

Een evenwicht op de begroting – nochtans een van de grote speerpunten uit het regeerakkoord – heeft de regering al lang opgegeven. En na het rampjaar 2016, waarin zo goed als niets werd bespaard, gingen Michel en co. orde op zaken stellen. Dat gebeurde ook, toch cijfermatig. Het tekort daalde van 2,5 naar 1 procent van het bbp, maar dat was ook voor een deel te danken aan meevallers en eenmalige maatregelen, iets waar Europa van gruwt. De Europese Commissie tikte België daarvoor in oktober vorig jaar ook op de vingers, maar dan voor de begroting 2018. Te veel hocus pocus en te weinig structurele ingrepen, nochtans een van de voorwaarden om niet op het Europese strafbankje terecht te komen.

Geen paniek

De budgettaire experten van de regering – het zogenaamde monitoringcomité – delen die kritiek voor een stuk. Het rapport dat traditioneel het begin van de begrotingscontrole inluidt, is voor premier Charles Michel een flinke opdoffer. Conclusie is dat dit jaar nog tussen 700 miljoen en 1,4 miljard euro moet worden gevonden. Het totale tekort is ondertussen opgelopen tot 4,5 miljard euro. Qué? De experten gingen met een rode pen door het budgettaire huiswerk en doorstreepten onder meer de 370 miljoen euro die de regering inschreef omdat de economie het goed doet. Maar ook het gat in de sociale zekerheid is groter dan gedacht en met de verhoging van de ambtenarenlonen en de uitkeringen (goed voor meer dan een half miljard) werd geen rekening gehouden. En de beloftes aan Europa, elk jaar voor 2,5 miljard structureel minder uitgeven, worden niet nagekomen.

Panikeren doet de regering echter allesbehalve. Ze vertrouwt erop dat de economische hoogdagen wel zullen helpen. Momenteel gaat de begroting uit van een groei van 1,8 procent. Aangezien een aantal instellingen al van 2 procent

spreken, wordt eraan gedacht dat cijfer gewoon op te trekken. Meteen goed voor 360 miljoen euro. En het lijkt zo goed als vast te staan dat niet de 1,4 miljard, maar de 700 miljoen als startpunt zal worden genomen. Een jaar voor de verkiezingen nog veel geld zoeken en mogelijk de kiezer voor het hoofd stoten, het zit er niet in.

Tot grote ergernis van onder meer Open VLD-senator en begrotingsexpert Lode Vereeck. “Dan zou 2018 het tweede verloren begrotingsjaar zijn. Da’s dus geen optie”, tweette hij gisteren. Ook zijn partijgenoot en Kamerlid Luk Van Biesen wil dat de begroting ernstig wordt genomen.

Nog kritischer is emeritus hoogleraar Wim Moesen. Hij voorspelt net zoals Europa dat we budgettair weer afglijden naar een tekort van 1,5 procent. “Dat zou betekenen dat Michel I op vier jaar tijd maar 0,4 procent per jaar zal hebben bespaard. De helft daarvan is dan nog toe te schrijven aan de lagere rente. En gezien de economie fietst Michel bergaf en met de wind in de rug. Dit zijn povere resultaten. Het ging nochtans de kracht van verandering zijn, en niet de macht van verschraling.”

farid el mabrouk ■