Begrotingswaakhond mag het uitleggen na ’te optimistisch’ rapport

De regering heeft zich gemoeid met het opstellen van het rapport van de begrotingswaakhond. Daarover zijn de oppositie en meerderheidspartijen Open VLD en CD&V het eens. Het voltallige monitoringcomité wordt nu verwacht op een hoorzitting.

Bron: Het Nieuwsblad

In het rapport in kwestie staat zwart op wit dat enkele leden zich niet kunnen vinden in de conclusie. Net geen 2,7 miljard moet de regering offi­cieel vinden om de begroting in 2019 op koers te houden. Dat komt ongeveer overeen met het bedrag waar de regering zelf van uitging. Maar volgens de weerbarstige leden kan die som ­gemakkelijk oplopen tot 5 miljard.

Het heeft er alle schijn van dat de regering druk heeft uitgeoefend om de oefening zo makkelijk mogelijk te houden.

Een piste die ook binnen het monitoringcomité wordt bevestigd. Premier Charles Michel (MR) ontkent. “Dialoog is er altijd met ambtenaren om de informatie zo correct mogelijk te houden, maar druk is er nooit geweest.”

Een uitleg die de oppositie niet kan overtuigen. En ook meerderheidspartijen CD&V en Open VLD zijn not amused. “Interveniëren op een ogenblik dat het monitoringcomité zijn cijfers moet afleveren, is een stap te ver”, zei Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD).