Begrotingswaakhond moet uitleg geven over politieke druk

De regering heeft zich gemoeid met het opstellen van het rapport van de begrotingswaakhond. Daar zijn de oppositie en meerderheidspartijen Open Vld en CD&V het over eens. “Onaanvaardbaar”, klinkt het. De topman van het monitoringcomité mag het komen uitleggen in de Kamer.

Bron: Gazet van Antwerpen

Du jamais vu is het. Een rapport van het monitoringcomité waarin zwart op wit staat dat enkele leden zich niet kunnen vinden in de conclusie. Net geen 2,7 miljard moet de regering officieel vinden om de begroting in 2019 op koers te houden. Ongeveer evenveel als waar de regering zelf van uitging. Maar volgens de weerbarstige leden kan die som gemakkelijk oplopen tot 5 miljard. Ze wijzen erop dat de voorafbetalingen van de bedrijfsbelastingen waarschijnlijk lager zullen uitvallen, dat de tax shift niet volledig gefinancierd is en dat nog een resem andere maatregelen niet in de raming zitten.

Premier ontkent

Het heeft er alle schijn van dat de regering druk heeft uitgeoefend om de oefening zo makkelijk mogelijk te houden. Een piste die ook binnen het monitoringcomité wordt bevestigd. Premier Charles Michel (MR) ontkent formeel. “Dialoog is er altijd met ambtenaren om de informatie zo correct mogelijk te houden, maar druk is er nooit geweest.” Wel valt binnen regeringskringen te horen dat er frustratie was omdat het rapport zo lang op zich liet wachten. Het comité moest eigenlijk al een week klaar zijn.

Een uitleg die de oppositie niet kan overtuigen. Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) kreeg tijdens het vragenuurtje in de Kamer van Kristof Calvo (Groen) toegeworpen dat het rapport een “gecensureerde versie” is.

En ook meerderheidspartijen CD&V en Open Vld waren not amused met de gang van zaken. “Interveniëren op een ogenblik dat het monitoringcomité zijn cijfers moet afleveren, is fundamenteel een stap te ver”, zei Kamerlid Luk Van Biesen (Open Vld). “Ik vraag dat er geen inmenging meer komt zoals nu is gebeurd.” De oppositie vroeg en kreeg volgende week een hoorzitting met het voltallige monitoringcomité in de commissie Financiën, waar eindelijk duidelijkheid moet komen over het rapport.

Gat begroting

De begroting voor 2019 opstellen beloofde ook zonder een zweem van politieke spelletjes een moeilijke oefening te worden, zeker met de verkiezingen voor de deur. “Dat wordt er niet makkelijker op als je niet zeker bent van je uitgangspunt”, zegt begrotingsexpert Wim Moesen (KU Leuven). “Want normaal is de aanbeveling van het monitoringcomité heel duidelijk en unaniem. Het zit vol deskundigen die elk hoekje van de begroting kennen.”

De regering zelf is intussen begonnen met het uitpluizen van het rapport. Om het gat in de begroting tegen 2020 helemaal dicht te rijden, zoals beloofd aan Europa, moet het jaar nadien nog eens 4 miljard gevonden worden.

arnout gyssels & pieter lesaffer ■