De tsjeverij teistert de Vlaams-Brabantse Zes

Bron: ’t Pallieterke

Vorige week tijdens het vragenuurtje: Luk vraagt afspraken met regio’s over begrotingssanering.

Vorige week bracht het Monitoringscomité haar rapport uit over de staat van de begroting. Tijdens het vragenuurtje in De Kamer vroeg Luk de Federale regering om samen met de Gemeenschappen en Gewesten tot een afspraak te komen over de verdeling van de begrotingsinspanning. Vandaag is de Federale overheid als enige eindverantwoordelijke voor het begrotingsresultaat. Terwijl iedereen een inspanning moet doen.

Lees Meer >>

Open Vld Zemst zal feitelijk kartel breken

De verschillende strekkingen in de Zemste politiek maken hun kandidatenlijsten bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen. Opnieuw zullen de kiezers geconfronteerd worden met zeven lijsten, netjes geordend volgens de nationale partijkleuren. Luk betreurt het dat de oppositie er niet in geslaagd is een derde pijler voor te stellen naast het Christendemocratisch en Vlaams-nationaal blok.

Lees Meer >>

Samen met Maggie duwt Luk de provincielijst

Open Vld Halle-Vilvoorde gaat met een lijst sterke kandidaten naar de provincieraadsverkiezingen.
 Zowel jongeren als kandidaten met ruime ervaring en inzet voor politiek zullen hun schouders zetten onder een programma waarbij de nadruk ligt op meer DOÉN.

Lees Meer >>

Luk Van Biesen vraagt afspraken met regio’s over begrotingssanering

Open Vld Kamerlid Luk Van Biesen vraagt de federale regering om samen met de gemeenschappen en gewesten tot een afspraak te komen over de verdeling van de begrotingsinspanning. “Vandaag is de federale overheid als enige eindverantwoordelijk voor het begrotingsresultaat. Terwijl iedereen een inspanning moet doen.”

Het Monitoringcomité kwam gisteren met haar rapport over de staat van de begroting. Traditioneel is dit het startschot voor de onderhandelingen over de begrotingsopmaak voor het volgende jaar. Luk Van Biesen is ongerust. “Enerzijds zien we dat het tekort opnieuw lijkt op te lopen. Anderzijds maken de topambtenaren van het Monitoringcomité gewag van politieke druk om hun cijfers rooskleuriger voor te stellen. Dat laatste kunnen we niet tolereren en we vragen dan ook verduidelijking hierover volgende week in de commissie Financiën.”

Lees Meer >>

‘Michel en Wilmès zetten druk op Monitoringcomité’

Vanuit de ambtenarij komen berichten over politieke druk om de begrotingscijfers positief bij te kleuren. Premier Charles Michel en minister van Begroting Sophie Wilmès ontkennen.

Bron: De Tijd 

Lees Meer >>

Begrotingswaakhond mag het uitleggen na ’te optimistisch’ rapport

De regering heeft zich gemoeid met het opstellen van het rapport van de begrotingswaakhond. Daarover zijn de oppositie en meerderheidspartijen Open VLD en CD&V het eens. Het voltallige monitoringcomité wordt nu verwacht op een hoorzitting.

Bron: Het Nieuwsblad

Lees Meer >>

Begrotingswaakhond moet uitleg geven over politieke druk

De regering heeft zich gemoeid met het opstellen van het rapport van de begrotingswaakhond. Daar zijn de oppositie en meerderheidspartijen Open Vld en CD&V het over eens. “Onaanvaardbaar”, klinkt het. De topman van het monitoringcomité mag het komen uitleggen in de Kamer.

Bron: Gazet van Antwerpen

Lees Meer >>

Kamer nodigt Monitoringcomité uit na strenge kritiek over ‘inmenging’

De Kamercommissie Financiën nodigt volgende week het Monitoringcomité omdat in de plenaire Kamer vragen gerezen zijn over inmenging vanuit de regering bij het rapport in de aanloop naar de begrotingsopmaak. Ook vanuit de meerderheid klonk kritische taal tijdens het vragenuurtje.

Bron: De Standaard

Lees Meer >>

Afzonderlijke taxatie. Referentiejaar. Achterstallige pensioenen

Bepaalde inkomsten worden in principe afzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet m.b.t. het geheel van de belastbare inkomsten van “het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad” (het zogenaamde ‘referentiejaar’ van art. 171, 5° WIB 1992). Bedoeld zijn o.m. opzegvergoedingen, pensioenen die laattijdig zijn betaald bv. door toedoen van de overheid, enz.

Bron: Fiscoloog 

Lees Meer >>