Kamer nodigt Monitoringcomité uit na strenge kritiek over ‘inmenging’

De Kamercommissie Financiën nodigt volgende week het Monitoringcomité omdat in de plenaire Kamer vragen gerezen zijn over inmenging vanuit de regering bij het rapport in de aanloop naar de begrotingsopmaak. Ook vanuit de meerderheid klonk kritische taal tijdens het vragenuurtje.

Bron: De Standaard

Het Monitoringcomité bracht woensdag zijn traditioneel rapport uit, waarin het inschat welke begrotingsinspanning de federale regering moet leveren om op koers te blijven. Ditmaal stond er evenwel een opmerkelijke passage in, waaruit blijkt dat er onenigheid bestaat tussen de voorzitter van het Monitoringcomité en de overige leden. Dat deed vragen rijzen over mogelijke druk op het comité vanuit de regering-Michel.

Tijdens een reeks vragen aan minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) had Kristof Calvo (Groen) het daags nadien over een ‘gecensureerde versie’ en een ‘optimistische visie die zou zijn opgedrongen door de regering’. Ook Peter Vanvelthoven (SP.A) wilde weten of het Monitoringcomité onder druk is gezet om het rapport rooskleuriger voor te stellen.

Het antwoord van minister Wilmès kon het parlement niet geruststellen. Zij stelde dat het proces normaal en zoals gebruikelijk is verlopen en dat er traditioneel contacten zijn tussen een minister en zijn of haar administratie in het kader van de voorbereiding op een rapport. Wilmès stelde ook dat het Monitoringcomité vaak ‘maximalistische hypotheses’ hanteert, waarvan zij er een aantal niet onderschrijft.

‘In plaats van het parlement gerust te stellen over de onafhankelijkheid van het Monitoringcomité, valt u het aan op zijn werk’, reageerde Calvo. ‘De regering is diep gezakt als ze op die manier het begrotingswerk probeert te manipuleren’, sprak Vanvelthoven.

Maar ook op de meerderheidsbanken klonk forse taal. Griet Smaers vond bijvoorbeeld dat het Monitoringcomité transparant en optimaal zijn werk moet kunnen doen. ‘Ik hoop dat de regering dat in de toekomst zal toelaten’, zei de CD&V’ster. Haar Open VLD-collega Luk Van Biesen ging nog een stap verder. ‘Interveniëren op een ogenblik

dat het Monitoringcomité zijn cijfers moet afleveren, is fundamenteel niet correct. Ik vraag dat er geen inmenging meer komt zoals nu gebeurd is’.

De voorzitter van de Kamercommissie Financiën, Eric Van Rompuy (CD&V), ging in op de suggestie van verschillende parlementsleden om het Monitoringcomité uit te nodigen. Voorlopig staat een bijeenkomst dinsdagmorgen geprogrammeerd.