Open Vld Zemst zal feitelijk kartel breken

De verschillende strekkingen in de Zemste politiek maken hun kandidatenlijsten bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen. Opnieuw zullen de kiezers geconfronteerd worden met zeven lijsten, netjes geordend volgens de nationale partijkleuren. Luk betreurt het dat de oppositie er niet in geslaagd is een derde pijler voor te stellen naast het Christendemocratisch en Vlaams-nationaal blok.

De Open Vld Zemst heeft diverse gesprekken gevoerd met de lokale afdelingsbesturen om te komen tot een brede derde beweging. Een alternatief om het feitelijk kartel CD&V – N-VA te doorbreken. Maar het ego van sommigen was te groot en dus trekt ieder weer apart naar de kiezer.

Een gemiste kans volgens Luk, dat is zeker. Daarenboven bevoordeelt het kiestelsysteem de grote partijen. Zo moest Open Vld Zemst met haar 1076 stemmen genoegen nemen met één zetel in de gemeenteraad. De beide grote partijen behaalden hun zetels met respectievelijk 495 en 500 stemmen.

De Open Vld Zemst gaat resoluut voor de derde weg. Breng het bestuur terug naar de burgers. Maak Zemst opnieuw leefbaar, veilig, financieel gezond en ondernemersvriendelijk. Wij rekenen op u niet alleen op 14 oktober maar ook tijdens de komende campagne. Uw steun is van onschatbare waarde voor Open Vld Zemst.

Volg Open Vld Zemst via hun facebookpagina en website.