Goed evenwicht tussen groen en beton

Zemst is een groene gemeente, maar ziet daardoor ook heel wat jonge inwoners vertrekken omdat ze geen betaalbare woningen vinden. Op welke manier kan een goed evenwicht gevonden worden tussen de open ruimtes en het betaalbaar wonen?

Bron: Het Laatste Nieuws 

“We willen met een plan de open ruimtes verankeren en zelfs een invulling geven”, zegt burgemeester en CD&V-lijsttrekker Bart Coopman. “Een maximale verzoening van de belangen van natuur en landbouw is een must. Daarnaast moeten kleinschalig betaalbaar wonen, meergezinswoningen en alternatieve woonvormen zoals cohousing en instapwoningen voor jongeren gepromoot worden. Drastisch investeren in sociale koop- en huurwoningen is niet meer nodig.”

“Er is momenteel nog heel wat ruimte tussen de bebouwde stukken”, weet N-VA-lijsttrekker Veerle Geerinckx. “Die ruimte kan beter en optimaal benut worden, maar dan moeten we wel omgekeerd ontwerpen. Niet vanuit de aansnijding, wel vanuit de bescherming van de open ruimte om agrarisch en natuurgebied

te beschermen. De woningen betaalbaar houden kan alleen door kleinschaliger te gaan bouwen.”

Volgens lokale oppositiepartij Vlam moeten de vele leegstaande sociale woningen en appartementen van Providentia gerenoveerd of afgebroken worden om nieuwe, alternatieve woonvormen te creëren. “En eigenaars die hun te groot geworden woning willen verbouwen tot een meergezinswoning moeten hiervoor makkelijker de toelating krijgen”, zegt lijsttrekker Greta Lauwers. Groen is eveneens een voorstander van alternatieve woonvormen. “Daarom is het belangrijk dat de gemeente niet langer in zee gaat met projectontwikkelaars die klassieke woonvormen blijven promoten”, aldus lijsttrekker Joeri Van den Brande. “Daarnaast pleiten we voor een leegstandstaks waarbij de opbrengst gebruikt kan worden voor bijkomende subsidies voor duurzame investeringen.”

Oppositiepartij sp.a vindt dat men in de kernen maximaal moet inzetten op verdichting, desnoods zelfs door een extra bouwlaag toe te staan. “Daarbij moeten we wel steeds waken over het voorzien van voldoende groene elementen”, vindt lijsttrekker Tim Borteel. “Alleenstaande woningen in verkavelingen zijn een verspilling van de open ruimte.” Volgens Open Vld-lijsttrekker Luk Van Biesen moet er in de dorpskernen geïnvesteerd worden in betaalbare woningen. (RDK)