Open Vld Zemst kiest nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter

Een nieuw jaar, een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter met maar één doel: Zemst nog blauwer kleuren en de blauwe lijn doorzetten. #gewoondoen samen met Open Vld Zemst!

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, welke een extra zetel opleverde voor Open Vld Zemst, konden de leden van Open Vld Zemst eerder deze maand een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuur kiezen.

De leden verkozen Yves Letot unaniem tot nieuwe voorzitter van Open Vld Zemst. “Het is met veel goesting dat ik het voorzitterschap opneem en samen met het nieuwe bestuur, dat 20 leden telt, de blauwe lijn wil uittekenen in Zemst.” aldus kersvers voorzitter Yves Letot.

Het nieuwe bestuur zal zich vooral inzetten op het socio-culturele, de communicatie, de werking in de deelgemeenten en natuurlijk ook op het politieke luik. Open Vld Zemst zal opnieuw actief zichtbaar zijn in elke deelgemeente zodat de inwoners weten bij wie ze terecht kunnen. Op socio-cultureel vlak wil Open Vld Zemst inzetten door o.a. blauwe avonden te organiseren met thema’s die specifiek de inwoners aanbelangen. Inzetten op communicatie via verschillende kanalen zoals social media staat ook op de agenda van het nieuwe bestuur.

“Ik wil dat iedereen van het bestuur zich effectief betrokken voelt bij onze partij en het gevoel heeft iets bij te dragen tot het blauwer kleuren van Zemst. ” aldus Yves Letot.

Tot slot zetelen voor Open Vld Zemst Katia De Vreese en Luk Van Biesen in de gemeenteraad. Stefaan Mergaerts is lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (het vroegere OCMW).