Luk verwelkomt dhr. Manios van Griekenland

Als voorzitter van de IPU-groep Griekenland/Cyprus mocht Luk dhr. Manios, voorzitter van de Grieks-Belgische vriendschapsgroep, verwelkomen in De Kamer. Tijdens het gesprek kwamen onderwerpen zoals minimumlonen en sociale zekerheid aan bod. Maar ook een uitnodiging van België aan Griekenland.

Vorige week had Luk een fijn weerzien met dhr. Manios, voorzitter van de Grieks-Belgische vriendschapsgroep. Als voorzitter van de IPU-groep (Interparlementaire Unie) voor Griekenland/Cyprus heeft Luk al meermaals een ontmoeting gehad met dhr. Manios dat telkens meer duidelijkheid schept over de huidige situatie van Griekenland. Tijdens de ontmoeting vorige week was ook collega parlementslid, dhr. Delpérée aanwezig, die ook een zeer nauwe band heeft met Griekenland.

Tijdens het gesprek werd duidelijk dat Griekenland meer en meer stabiliteit kan bieden aan haar inwoners. Zo werden de minimumlonen verhoogd met 11% en worden er maatregelen genomen op het vlak van de sociale zekerheid. Dit moet meer garantie bieden voor Europa, alsook voor België is dit een positief teken. We mogen namelijk niet vergeten dat ook België financiële hulp geboden heeft aan Griekenland enkele jaren geleden.

De thema’s die besproken werden tijdens het bezoek van Luk aan Griekenland vorig jaar, kwamen ook terug aan bod. Zo informeerde dhr. Manios dat de laatste ontmoetingen met Turkije vlot en op een gemoedelijke wijze verlopen zijn. Een hele stap vooruit. Op vlak van asielzoekers die via Griekenland Europa proberen binnen te komen vraagt Griekenland meer ondersteuning. Zij vangen hen op, voorzien onderdak, eten, laten de kinderen school volgen,… maar hier moet Europa ook ingrijpen door o.a. financiële ondersteuning. Luk zal dit aankaarten met zijn collega parlementsleden op Europees niveau.

Tot slot bezorgde Luk nog een uitnodiging aan dhr. Manios om samen met een Griekse delegatie België te bezoeken eind maart. Tijdens dit bezoek zullen bovenstaande thema’s nog uitgebreider aan bod komen.