Van Biesen: “Winstpremie kent groot succes”

Liberaal minister Alexander De Croo voerde vorig jaar het systeem van de winstpremie in. Uit de eerste cijfers blijkt dat deze maatregel een groot succes is. “Dat systeem laat toe dat werkgevers hun werknemers op een fiscaal vriendelijke manier kunnen laten delen in de winst. Deze maatregel past in het beleid van onze regering: mensen die werken moeten daarvoor worden beloond”, zegt liberaal Kamerlid Van Biesen.

Bron: Open Vld

De winstpremie is een fiscaal voordelige manier om werknemers te belonen voor hun inzet en te laten delen in de winsten van het bedrijf. Vorig jaar maakten al 738 Belgische bedrijven gebruik van deze premie. Zo’n 50.000 werknemers konden genieten van de winstpremie. “Bedrijven zijn er duidelijk van overtuigd dat mensen een graantje moeten kunnen meepikken wanneer het goed gaat in het bedrijf”, stelt Van Biesen.

Kmo’s 

Momenteel zijn het vooral de kmo’s die gebruikmaken van deze premie. 41% van de bedrijven die er gebruik van maken, tellen minder dan 5 werknemers. “Kleinere bedrijven zetten dit in om hun personeel extra te motiveren. Het biedt die bedrijven de nodige flexibiliteit en het is een administratief simpele methode”, stelt minister De Croo, die de winstpremie invoerde. 

Minister De Croo verwacht trouwens dat de maatregel nog aan populariteit zal winnen omdat sindskort ook grote bedrijven er mee aan de slag kunnen.

Van Biesen besluit dat “dit een bijzonder goede maatregel is die alle werknemers toelaat te profiteren van de winsten van hun bedrijf. De flexibiliteit voor werkgevers om hun mensen te belonen is ook belangrijk. Deze winstpremie komt immers bovenop de automatische indexering en loonnorm.”