Wetsvoorstel dat fusie IAB en BIBF regelt is een feit

Als lid van het BIBF trok Luk het wetsvoorstel dat de fusie tussen het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) naar zich toe. Een fusie die meer dan 10 jaar op zich liet wachten.

Het wetsvoorstel regelt de beroepen van accountant en belastingadviseur en bewerkstelligt de fusie tussen het IAB en het BIBF. Deze fusie kadert vooral in de verbetering van het wettelijk kader voor de uitoefening van vrije beroepen.

Een fusie tussen beide instituten zal toelaten om het werk te vereenvoudigen en de procedures en interne werking van het nieuwe instituut te herdenken. Zo kan er ingespeeld worden op de verdere digitalisering en nieuwe wetgeving. Het zorgt ook voor meer zekerheid bij de beroepsbeoefenaars, ondernemers en particulieren.

België was nog één van de weinige landen waar zowel boekhouder als accountant afzonderlijk erkende beroepen waren, bij twee verschillende instituten. Luk: “Door de fusie zijn beide nu één erkend beroep. Nog een bepalende factor is dat het wetsvoorstel zal zorgen voor meer transparantie en duidelijkheid, iets wat enorm belangrijk geworden is in deze tijd.”

Klik hier voor het wetsvoorstel.