Kamer schrapt penalisering minimumbezoldiging in vennootschapsbelasting

In de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn een aantal maatregelen genomen die moesten vermijden dat de verlaging van de vennootschapsbelasting zou leiden tot een grote graad van ‘vervennootschappelijking’. Daarom werden een aantal grenzen ingebouwd, waaronder de grens van de minimumbezoldiging van €45 000 waaraan je moest voldoen om aanspraak te kunnen maken op het verlaagd tarief van 20%. “Als je niet voldeed aan deze voorwaarde, werd een sanctie opgelegd van 5% van het verschil tussen de uitgekeerde en de minimumbezoldiging. Die boete van 5% wordt nu geschrapt door dit goedgekeurde wetsvoorstel. Dat is eerlijker voor kleine zelfstandigen en kmo’s die deze maatregel als oneerlijk ervaren”, legt liberaal Kamerlid Luk Van Biesen uit.

Bron: Open Vld

Door deze nieuwe wetgeving werd de kloof met het hoogste marginaal tarief in de personenbelasting (50%) nog groter dan die vandaag al is. “Om ervoor te zorgen dat niet alle zelfstandigen en grootverdieners zouden overstappen van de personenbelasting naar de vennootschapsbelasting werden een aantal maatregelen ingebouwd die een dergelijke overstap minder interessant maken, waaronder deze grens van de minimumbezoldiging. Die werd verhoogd van €36 000 naar €45 000”, zegt liberaal Kamerlid Luk Van Biesen. “Als je niet voldeed aan deze voorwaarde, werd een sanctie opgelegd van 5% van het verschil tussen de uitgekeerde en de minimumbezoldiging. Dat draaien we nu. We schrappen de boete van 5%”, legt Van Biesen uit.

Disproportioneel

Open Vld was altijd een koele minnaar van deze strenge sanctionering. Van Biesen: “Oorspronkelijk was de boete zelfs 10%, wij hebben dat verlaagd naar 5%, en nu wordt de boete dus geschrapt.” Dat keurde de Kamercommissie Financiën en Begroting unaniem goed. “Heel wat kmo’s en kleinere zelfstandigen en werkgeversorganisaties ervaarden dit als er onrechtvaardig: ze werden namelijk dubbel gestraft. Een uitsluiting van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting én een bijkomende boete.  Dat is disproportioneel. Het is een goede zaak dat we hier verandering in hebben gebracht”, besluit Van Biesen.