Pensioenspaarfonds belegt straks ook in infrastructuur

De pensioenspaarfondsen waarin 1,6 miljoen Belgen investeren, kunnen binnenkort tot 10 procent van hun activa investeren in infrastructuurprojecten en in private equity (niet-beursgenoteerde aandelen). Dat is het opvallendste deel van een wetsvoorstel dat de Kamercommissie-Financiën heeft goedgekeurd.

Bron: De Tijd

‘De nieuwe mogelijkheid zal leiden tot een beter risico/rendementsprofiel voor de pensioenspaarfondsen’, zeggen de Kamerleden Luk Van Biesen (Open VLD), Dirk Van Mechelen (Open VLD), Benoît Piedboeuf (MR) en Gautier Calomne (MR), de vier indieners van het voorstel. ‘Het publiek kan een hoger pensioenkapitaal opbouwen.’ Private equity brengt op lange termijn meer op dan beursgenoteerde aandelen, blijkt uit verscheidene studies.

De indieners merken ook op dat het voorstel een gelijk speelveld creëert. Pensioenfondsen van bedrijven die hun personeel een aanvullend pensioen bieden, kunnen nu al investeren in private equity en infrastructuur, zoals wegen en tunnels. De Belgen kunnen tot 1.260 euro per jaar fiscaal voordelig aan pensioensparen doen via een pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering.

De activa van de pensioenspaarfondsen bedragen zowat 20 miljard euro. Dat betekent dat ze weldra maximaal 2 miljard kunnen investeren in infrastructuur en private equity. Een deel daarvan kan vloeien naar Belgische infrastructuur. Maar om de infrastructuur in ons land up-to-date te brengen, zijn vele miljarden nodig.

Het wetsvoorstel voorziet ook nog in enkele andere wijzigingen die het beleggingsbeleid moderniseren. Pensioenspaarfondsen mogen binnenkort liquide middelen beleggen in geldmarktfondsen. Zo kunnen ze ontsnappen aan negatieve rentes wanneer ze cash deponeren bij banken. Voorts kunnen pensioenspaarfondsen weldra wisselkoersrisico’s indekken via futures of valutatermijncontracten.

De meeste beheerders van pensioenspaarfondsen reageren positief op de geplande wetswijziging. ‘Dit is een stap in de goede richting’, zegt Bart Van Poucke, beheerder van de pensioenspaarfondsen van BNP Paribas Fortis. ‘Sommige mogelijkheden, bijvoorbeeld valutaderivaten en investeringen in geldmarktfondsen, zullen we relatief snel gebruiken. Andere mogelijkheden vragen wat meer tijd.’

Didier Devreese van NNIP, de beheerder van Star Fund, het pensioenspaarfonds van ING, spreekt van een interessante ontwikkeling. ‘We zullen deze opportuniteit zeker grondig onderzoeken.’ Koen Maes van Candriam, beheerder van de Belfius-fondsen, zit op dezelfde golflengte. ‘Het idee is zeer goed, zelfs voor een pensioenspaarfonds met een laag risicoprofiel. Hoe we dat concreet gaan toepassen is wel nog niet duidelijk.’

Johan Van Geeteruyen van Degroof Petercam, de beheerder van de Argenta-fondsen, is als enige terughoudend. ‘Ik ben geen vragende partij. Private equity en infrastructuur noteren niet op een gereglementeerde markt en daarom is de waarde moeilijk te bepalen. Die investeringen zijn niet liquide en dat is een probleem. Ik ben voorlopig niet van plan erin te investeren.’

De voltallige Kamer keurt normaal nog voor de verkiezingen van 26 mei het wetsvoorstel goed.