Volgende legislatuur mogelijk toch grondwetsherziening die klimaatwet mogelijk maakt

Deze legislatuur komt er naar alle waarschijnlijkheid geen bijzondere klimaatwet meer. Maar de deur is niet gesloten om de volgende legislatuur opnieuw het debat te openen om zo’n wet in de Grondwet te verankeren. Er bestaat immers een brede consensus om artikel 7bis van de Grondwet opnieuw voor herziening vatbaar te verklaren.

Bron: De Morgen

Dat is maandag gebleken in de Kamercommissie Volksgezondheid, waar de bespreking van de bijzondere Klimaatwet opnieuw op de agenda stond. Daar werd een amendement goedgekeurd van de oppositiepartijen PS, sp.a, Ecolo-Groen en cdH waardoor het federale parlement bevoegd zou worden om klimaatdoelstellingen voor het hele land via wet te bepalen. Ook de MR stemde mee.

De Vlaamse partijen N-VA, Open Vld en CD&V waren echter tegen, waardoor de tekst in de plenaire Kamer zeker zou sneuvelen. Het gaat immers om een bijzondere wet en die heeft niet alleen een tweederdemeerderheid nodig, maar ook de steun van de helft van de leden in elke taalgroep.

Meteen zou zich exact dezelfde discussie voordoen als vorige donderdag. Toen stemde de plenaire Kamer de piste weg om artikel 7bis van de Grondwet aan te passen, met als doel op die manier de bijzondere Klimaatwet in de Grondwet te verankeren. Ook toen waren dezelfde Vlaamse partijen tegen, net als Vuye & Wouters en Vlaams Belang, en werd de vereiste tweederdemeerderheid niet gehaald.

Voor herziening vatbaar

Om opnieuw hetzelfde scenario te voorkomen, stelde Jean-Marc Nollet (Ecolo) voor de bespreking in de commissie op te schorten, in afwachting van een ander debat. Dinsdag staat immers in de bevoegde Kamercommissie de bespreking geagendeerd van de artikelen uit de Grondwet die voor herziening vatbaar worden verklaard. Met andere woorden: de artikelen die de volgende legislatuur kunnen worden gewijzigd.

David Clarinval (MR) had aangegeven dat zijn partij het openstellen van artikel 7bis zou steunen. Nollet wilde daarop het engagement van Open Vld en CD&V dat ook zij zich achter de mogelijkheid om artikel 7bis te herzien zouden scharen. Luk Van Biesen (Open Vld) en Servais Verherstraeten (CD&V) bevestigden dat – het artikel stond al in de lijst die hun partijen hadden klaargestoomd – waardoor de deur opnieuw op een kier staat om een Klimaatwet de volgende legislatuur grondwettelijk te verankeren.

Van Biesen stelde dat het engagement voor Open Vld niets verandert. “Dit stond al in onze lijst en is niet gekoppeld aan de Klimaatwet”, lichtte de Vlaamse liberaal toe. Eenzelfde geluid klonk bij Verherstraeten. Zijn partij had dat artikel in haar lijst opgenomen om bijvoorbeeld iets in te schrijven rond dierenrechten. Maar voor Ecolo-Groen en bij uitbreiding de socialistische fracties is het wel een opsteker. Zij kunnen na de verkiezingen het debat weer oppikken, terwijl dat na de stemming van vorige donderdag onmogelijk leek te zijn geworden.