Akkoord om grondwet toch te herzien voor klimaatwet

Er is nu toch een meerderheid om artikel 7bis ‘open te zetten’ voor een grondwetswijziging. Dat biedt de mogelijkheid om in de volgende bestuursperiode een klimaatwet, zoals de Groenen die voor ogen hebben, goed te keuren. ‘Een belangrijke stap’, zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

Bron: De Standaard

Een onverwachte wending deze namiddag in de commissie Volksgezondheid toen plots bleek dat er een meerderheid was ontstaan om artikel 7bis van de grondwet toch voor herziening vatbaar te verklaren. Open VLD en CD&V, die vorige week nog tegen een grondwetswijziging stemden, willen de mogelijkheid openlaten om het artikel eventueel te wijzigen ná de verkiezingen.

Meteen werd de lopende discussie opgeschort. Er werd op dat moment gezocht naar alternatieven om een klimaatwet in te voeren, nadat een eerste poging van de groenen vorige week was mislukt. Groen probeerde toen om artikel 7bis van de grondwet te laten wijzigen om daar hun klimaatwet aan vast te hangen. Dat was een van de uitwegen die de Raad van State had aangereikt om de klimaatwet een wettelijke basis te geven. Tevergeefs, want voor de grondwetswijziging ontbrak een tweederdemeerderheid in de Kamer. CD&V, Open VLD en N-VA stemden tegen die grondwetswijziging.

Elke zijn eigen klimaatwet…

Maar het was vanmiddag snel duidelijk dat de discussie over een ‘andere’ klimaatwet op niets uitdraaide. Groen stelde samen met Ecolo, de socialisten en CDH voor om via een bijzondere wet de federale regering de bevoegdheid te geven om de klimaatdoelstellingen vast te leggen. ‘Dat is de meeste ambitieuze piste om het snelst vooruitgang te maken’, zei Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

‘Je gaat de federale overheid de doelstellingen laten vastleggen, maar de regio’s zullen die mee moeten uitvoeren’, reageerde Servais Verhestraeten, fractieleider van CD&V. ‘Dat is ongrondwettelijk.’ CD&V, Open VLD en MR stelden voor om – elk met hun eigen nuanceringen – de klimaatmaatregelen af te dwingen met verplichte samenwerkingsakkoorden tussen de verschillende overheden.

… maar geen enkele met een vereiste meerderheid

Maar elk van die pistes was gedoemd om te mislukken. De discussie maakte duidelijk dat een consensus ver zoek was. Omdat het telkens om bijzondere wetten gaat, vragen ze bovendien een meerderheid in elke taalgroep en een tweederdemeerderheid in de voltallige kamer. Een klip die nooit kon worden genomen. Het stond op dat moment vast dat er deze bestuursperiode geen klimaatwet meer zou komen.

En toen kwam de aap uit de mouw

Maar toen kwam de aap uit de mouw, want CD&V, Open VLD en MR toonden zich plots wel bereid om artikel 7bis van de grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. CD&V en Open VLD stemden vorige week nog tegen die herziening, maar laten nu de mogelijkheid om het in de volgende bestuursperiode wel te herzien. Morgen wordt in de bevoegde kamercommissie duidelijk of beide partijen de daad bij het woord voegen.

Dat zou Groen en Ecolo na de verkiezingen de mogelijkheid geven om hun klimaatwet opnieuw op tafel te leggen. Reden voor de groenen om het debat vanmiddag op te schorten, want het is een verloren strijd om deze bestuursperiode nog een klimaatwet goedgekeurd te krijgen. ‘Het parlement werkt traag, maar dit is een eerste belangrijke stap’, zegt Almaci. Al temperde Luk Van Biesen, Kamerlid voor Open VLD, de euforie al een beetje: ‘Het is niet omdat we artikel 7bis openzetten voor herziening dat we het artikel ook gáán herzien.’

Christof Vanschoubroek ■