waarom kiezen voor van biesen

 

 

 

 

 

 

Luk is onze:

  • dossierkenner
  • fiscaal expert
  • durver die durft hervormen

Luk gaat voor:

  • beschermen gelijkheid man/vrouw
  • respect voor onze vrijheden
  • slankere overheden
  • koopkracht verhogen
  • eerlijke belastingen

Daarom verdient Luk uw voorkeurstem! Alleen zo kan hij onze #denker zijn die verder #doet in De Kamer.

Lees hieronder zijn programma.

Bio

Sinds juli 2004 ben ik uw vertegenwoordiger in het Federaal Parlement en sta ik bij journalisten en experts van ‘de kamer’ bekend als dossierkenner, harde werker en teamplayer. Mijn doel: onze welvaart en ons welzijn in ons mooi Vlaams-Brabant maximaal beschermen, bevorderen en ondersteunen!

In de laatste vijf jaar werden er een zestigtal wetten goedgekeurd waar ik een duidelijke hand in had. Enkele hiervan kregen internationale uitstraling. De Verenige Naties omschreef de wet rond Aasgierfondsen als baanbrekend voor de bescherming van de ontwikkelingshulp in derde landen. DE OESO definieerde de wet rond de technische werkloosheid voor bedienden als uitzonderlijk ‘smart’ tijdens de bankencrisis. Vele landen namen zaken zoals Tax Shelter en de inhouding van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling over.

Vrijheid

Vergis u niet in het stemhokje, er zijn vijanden van onze vrijheden en welvaart. Links wil u belasten op uw huis, spaarboekje en uw vermogen, terwijl rechts u graag tot in de huiskamer bespiedt. Mijn partij en ik staan voor de Gulden Middenweg: u betaalt minder belastingen zonder aan vrijheid in te boeten!

Voor liberalen is er steeds plaats voor iedereen op deze wereld, op voorwaarde dat iedereen zijn deel van het werk wil doen en respect heeft voor onze vrijheden die o.a. geleid hebben naar gelijkheid tussen man en vrouw.

Deze liberale visie, wil ik de komende vijf jaar voor u verdedigen in het parlement. Het is een noodzaak om deze basisrechten in onze Grondwet te beitelen. Scheiding van Kerk en Staat moet duidelijker afgelijnd worden. Iedereen moet zijn rechten en zijn plichten kennen. Ik vind het belangrijk dat de door de wet voorziene straffen worden uitgesproken én uitgezeten!

Minder Belastingen door slanke Overheid

Kiezen jullie voor besparingen en slimme maatregelen die de koopkracht verhogen? Of opteren jullie voor meer belastingen zoals het middenveld en de klimaatridders voorstellen?

Deze verkiezingen gaan zeer zeker over uw portemonnee. Daarom heeft het parlement nood aan dossierkenners, kenners van de fiscaliteit en van de staatshuishouding. Dat zijn nu net de specifieke domeinen waarin ik al vijftien jaar de liberale partij vertegenwoordig. Ik ben uw beste waarborg en uw zekerheid dat uw zuur verdiende centen van u blijven.

Hervormen: motor van het beleid

Stilstaan is achteruitgaan. Er moet nog genoeg hervormd worden. Enkele stappen werden gezet in het pensioenstelsel en de vennootschapsbelasting. Maar er zijn grotere stappen nodig voor het flexibiliseren van de arbeidsmarkt, het onafhankelijk maken van de energiemarkt, de heropwaardering van het onderwijsniveau en het losknopen van onze (im)mobiliteit. Hiervoor heb je politici nodig die hervormen en niet bang zijn om tijdelijk onpopulaire maatregelen te treffen die broodnodig zijn.

 

Ik ga de uitdaging aan om mijn resultaat bij de vorige verkiezingen, toen ik op de vierde plaats op de Open Vld-lijst stond, te verbeteren.

Dit kan en zal lukken, als iedereen zijn vrienden, familie en kennissen weet te overtuigen om ook het bolletje achter mijn naam te kleuren en mij een voorkeurstem te geven. Ik hoop op uw steun en stem te mogen rekenen.

 

 

Volksvertegenwoordiger van en voor Vlaams Brabant