SV 72. ontwikkelingssamenwerking – BBP

Aan: Armand DE DECKER
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (26/04/2005)

SV 70. geldboete – niet sluiten wagen

Aan: Renaat LANDUYT
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (21/04/2005)

SV 67. station Halle – aanleg roltrappen en liften – rolstoelgebruikers

Aan: Johan VANDE LANOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (06/04/2005)

SV 68. aangetekende zendingen – verlenging afhaaltijd

Aan: Johan VANDE LANOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (06/04/2005)

SV 69. Bank van de post – verzending PCR overschrijvingen

Aan: Johan VANDE LANOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (06/04/2005)

SV 60. eindeloopbaandebat – brugpensioen – arbeidsduur

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag Downloaden

SV 61. vergoeding intellectuele eigendomsrechten

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag Downloaden

SV 62. autonome gemeentebedrijven – doorgedreven filialisering

Aan: Didier REYNDERS – Patrick DEWAEL
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (04/04/2005)

SV 63. huishoudelijk afval – verwerking

Aan: Bruno TOBBACK
Vraag Downloaden

SV 64. China Taiwan – EU opheffing wapenembargo

Aan: Karel DEGUCHT
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (04/04/2005)