SV 187. Overheidsdiensten. – Jobstudenten.

Aan: Vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
Vraag Downloaden

SV 185. Overheidsdiensten. – Jobstudenten.

Aan: Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de Eerste Minister
Vraag Downloaden

SV 183. Controles op misbruik van rij- en rusttijden en van verdeling lading op vrachtwagens.

Aan: Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor
Vraag Downloaden

SV 182. Militairen in VOP. – Uitoefening lokaal politiek mandaat.

Aan: Minister van Landsverdediging
Vraag Downloaden

SV 181. Militairen die van het VOP genieten.

Aan: Minister van Landsverdediging
Vraag Downloaden

SV 180. Toekenning van VT en Omnio. – KI van een tweede woning.

Aan: Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Vraag Downloaden

SV 179. Controles op misbruik van rij- en rusttijden en van verdeling lading op vrachtwagens.

Aan: Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
Vraag Downloaden

SV 178. Personenwagens. – Duurdere autokeuring

Aan: Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor
Vraag Downloaden

SV 177. Studie over drugs.

Aan: Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Vraag Downloaden

SV 169. Buitendiensten van het Directoraat-generaal. – Uitvoering van straffen en maatregelen. – Ambtenaren. – Verlofperiode voor het pensioen.

Aan: Minister van Justitie
Vraag Downloaden