SV 47. opiniepeilingen – geneesherencorps – kliklijn

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (05/03/2005)

SV 46. Vox – hoofdredacteurs – continu

Aan: Andre FLAHAUT
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (04/03/2005)

MV 6. Schuldverlaging en/of kwijtschelding van schulden van de armste landen

Download (p. 25-28)

SV 45. bouw nieuw Vredegerecht Kraainem

Aan: Didier REYNDERS
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (01/03/2005)

SV 35. sportclubs – gratis drankjes – BTW

Aan: Didier REYNDERS
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (23/02/2005)

SV 44. artikel 11bis GW – open dialoog

Aan: Patrick DEWAEL – Didier REYNDERS
Vraag Downloaden

MV 5. Initiatief van de Controledienst voor ziekenfondsen om het Vlaams Neutraal Ziekenfonds te sanctioneren wegens het innemen van een standpunt voor de splitsing van de sociale zekerheid

Download (p. 6-9)

SV 39. zogenaamd onethische excessen in specialisten-honoraria

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (14/02/2005)

SV 40. DGOS – BTC – Taalkaders

Aan: Armand DE DECKER
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (14/02/2005)

SV 41. saneringsplan ziekteverzekering

Aan: Rudy DEMOTTE
Vraag DownloadenAntwoord Downloaden (13/02/2005)