Ses propositions pour la scission de BHV

Download
Bron: http://www.lesnouvelles.be

Trois questions a Luk Van Biesen

Download
Bron: Echo

15 december 2009

Rekenhof, Grondwettelijk Hof, Hoge Raad voor de Justitie, Vast Comitéan toezicht op de politiediensten, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Federale Ombudsmannen, Vast Comite toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Benoemingscommissies voor het notariaat: – rekeningen van het begrotingsjaar 2008; – aanpassingen van de begrotingen van het begrotingsjaar 2009; – begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2010

15 december 2009

Kamer van volksvertegenwoordigers, Belgische leden van het Europees Parlement en financiering van de politieke partijen – rekeningen van het begrotingsjaar 2008; – begrotingen van het begrotingsjaar 2010

MV 146. De invloed van de economische prognoses van de NBB op de begroting van 2010-2011

Download (p. 11-13)

Waterzuivering Brussel ligt stil: Open Vld wil uitleg van bevoegde ministers

Download
Bron: Belga

09 december 2009

Wetsvoorstel tot oprichting van een Comitéan toezicht op de diensten die specifiek zijn belast met de strijd tegen de fiscale, sociale en economische fraude, alsook tegen de witwaspraktijken (Comite)

MV 147. De geplande verhoging van de minimumaccijns op tabaksproducten

Download (p. 30-32)

MV 141. De fiscale ontvangsten 2009

Download (p. 24-25)

MV 142. Het succes van Tax-on-web en de automatische inkohiering

Download (p. 25-26)