Bib kleurt blauw

IMG_6617Afgelopen zondag hield Open Vld Zemst haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie voor haar leden en de inwoners van de gemeente.
Dit jaar kozen de blauwvoeten voor de polyvalente ruimte van de centraal gelegen bib in Zemst. En meteen was de toon gezet waar Open Vld dit jaar voor wil gaan: centraal staan voor alle Zemstenaars. De nieuwjaarsreceptie werd bijgewoond door gastspreker Bart Tommelein, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee. Hierbij ging veel aandacht naar de gebeurtenissen afgelopen week in Parijs, maar ook naar wat de Federale regering voor de belastingplichtigen wil bereiken, namelijk een verhoging van het netto inkomen en minder belastingen.
Bron: Het Nieuwsblad

‘De regering staat voor een moeilijke periode’, begon (Federaal parlementslid Luk Van Biesen, ‘Ruim 5 miljard euro moet bespaard worden om de begroting in evenwicht te krijgen. Dit is een uitdaging voor de Federale regering, maar wij zullen ervoor pleiten dit niet te verhalen op de belastingbetaler’. Ook voorzitter Tom Coen nam het woord om te benadrukken dat het gemeentebestuur van Zemst meer aandacht moet hebben voor de noden van de inwoners van Zemst. Hij verwees naar het ontbreken van een winterplan waardoor vele inwoners echt aan hun lot werden overgelaten. ‘Het gemeentebestuur moet dringend meer aandacht besteden aan haar kerntaken’, aldus Tom Coen. Tenslotte werd Jurgen Segers als kersverse voorzitter van Jong Vld voorgesteld. Hij neemt de sjerp over van Jonathan De Mulder, die om professionele redenen niet meer beschikbaar was.