Als IPU voorzitter Griekenland ontving ik de Griekse Ambassadeur

IMG_6550Als voorzitter van de Interparlementaire Unie voor Griekenland heb ik samen met enkele collega’s de Griekse Ambassadeur ontvangen tijdens een lunch in het Federaal Parlement.

De bedoeling van deze ontmoeting was een beter inzicht te krijgen in de problematiek van Griekenland naar aanleiding van de recente verkiezingen eind januari jl. en ook hun visie te kennen voor de komende jaren en over hun positie binnen Europa.

De Belgische positie tegenover Griekenland is de volgende – dixit Van Overtveldt: Wat de stand van zaken m.b.t. financiële steun aan Griekenland betreft: de minister van Financiën is bij wet gemachtigd om leningen toe te staan aan Griekenland voor een bedrag van maximaal 2.860.942.462,10 euro in het raam van de gezamenlijke internationale inspanning om aan de Griekse crisis het hoofd te bieden. België verstrekte leningen voor een bedrag van 1.945.236.117,79 euro. Deze leningen werden in schijven ter beschikking gesteld, parallel met de steun die werd uitbetaald door andere landen en de Europese en internationale instellingen, met name het IMF. Griekenland moet de door ons land verstrekte leningen terugbetalen vanaf 2020. Het huidige terugbetalingsschema loopt tot en met 2041.”

Tijdens deze vergadering werd ook afgesproken dat België in mei/juni een delegatie zal ontvangen van Griekenland. Deze delegatie – voornamelijk enkele parlementsleden – zal een rondleiding krijgen in de werking van het Belgisch parlement om zo de werking tussen België en Griekenland te verbeteren. Ook zullen de Belgische parlementsleden de nieuwe parlementsleden van Griekenland beter leren kennen.