Open VLD wil ‘huiszoekingsrecht’ BBI inperken

Open VLD heeft een wetsvoorstel ingediend om het visitatierecht, het zogenaamde huiszoekingsrecht van de fiscus, in te perken.

‘We hebben afgesproken dat elke partij twee fiscale wetsvoorstellen mag indienen van onderwerpen die voor hen prioritair zijn”, zegt Luk Van Biesen, mede-ondertekenaar van het wetsvoorstel. ‘Het visitatierecht gaat heel ver. Het is verworden tot een echt uitgebreid huiszoekingsrecht, maar dan eentje waarbij er geen onderzoeksrechter moet beslissen of het wel gegrond is.’

Bron: De Standaard

Fiscale advocaten klagen al langer dat het visitatierecht te ruim toegepast wordt door de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). In het regeerakkoord is ook bepaald dat het visitatierecht aan herziening toe is. ‘Het chartervan de belastingplichtige wordt na actualisatiegeïntegreerd in een federale Codex Fiscaliteit, met onder meer bijzondere aandacht voor de visitatierecht’, staat te lezen in het regeerakkoord. Hoe die beperking er zal uitzien, zal nog voorwerp van discussie vormen, maar CD&V en N-VA hebben zich akkoord verklaard met de ‘actualisatie’.

‘De meerderheid maakt er blijkbaar een zaak van om fraudebestrijding zoveel mogelijk te bemoeilijken’, zegt SP.A-kamerlid Peter Vanvelthoven. ‘Dit voorstel van Open VLD zou een ramp zijn voor de werking van de BBI.’ (cv)