Geslaagd colloquium m.b.t. de corruptiebestrijding in België

IMG_6875Op 27 maart jl. organiseerde Luk, als voorzitter van de subcommissie Rekenhof, in samenspraak met het Centrum voor de studie van Europees strafrecht een colloquium over de corruptiebestrijding in België vandaag: een stand van zaken. Wij raden u aan het verslag van het colloquium zeker te lezen. Zo krijgt u een beter beeld van hoe corruptie juist aangepakt wordt in België.

Meer dan honderd geïnteresseerden kwamen luisteren naar de uiteenzetting over hoe de corruptiebestrijding aangepakt wordt in België.

Officieel staat de strijd tegen de corruptie niet heel hoog in de prioriteitenlijsten van onze verschillende veiligheidsplannen, maar niettemin is corruptiebestrijding zeer belangrijk. Dat is overal zo, want corruptie tast hoe dan ook het vertrouwen van de burger in de overheid aan. In België heeft de strijd tegen de corruptie echter een specifieke, bijkomende dimensie, omdat in België de zetels van verschillende internationale instellingen zijn gevestigd. Ook de personen die voor deze instellingen optreden, kunnen omgekocht worden of het onderwerp uitmaken van corruptie, zowel in België als in het buitenland.

Corruptie tast evenwel niet alleen het maatschappelijk weefsel aan, er bestaat ook een meer praktische reden om corruptie te bestrijden. Het gezond verstand zegt immers dat corrupte projecten noodzakelijkerwijs duurder zijn voor de gemeenschap dan niet-corrupte. Mochten corrupte projecten even goed of zelfs beter zijn dan niet-corrupte projecten, dan zou corruptie gewoon geen reden van bestaan hebben.

Tijdens het colloquium werd de stand van zaken besproken en weten we nu waar we aan toe zijn. Het parlement heeft een hele boterham meegekregen. De collega’s uit het Parlement weten dat wij het rapport over de derde cyclus tegen 31 juli klaar moeten hebben. Niet alleen de ministers hebben hier nog werk aan, ook de Kamer moet haar verantwoordelijkheid opnemen om alle aanbevelingen te kunnen realiseren. We zullen dat ter harte nemen en we nemen dat ook op in volgende vergaderingen, zodat het rapport dat over ons land wordt gemaakt, op dit vlak een voorbeeld mag zijn voor vele andere landen. Luk zal ook de aanbevelingen van GRECO opvolgen en hieromtrent de nodige initiatieven nemen in het parlement. Als lid van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke partijen, zal Luk er ook op toezien dat alles correct verloopt m.b.t. de verkiezingsuitgaven/uitgaven van de politieke partijen.

Het volledige verslag van het colloquium kunt u hier terugvinden.