Verkoop in beslag genomen goederen

IMG_6831Op 17 maart heeft Luk een bezoek gebracht aan de Douane en Accijnzen voor de vernietiging van meer dan 89 miljoen namaaksigaretten. In de geschreven pers werd er melding gemaakt van deze vernietiging. In een bepaald artikel werd gemeld dat verbeurd verklaarde goederen opnieuw verkocht worden door de Douane.

Zo worden o.a. de zogenaamde “Illicit Whites” sigaretten (sigaretten die buiten de EU vaak door kleinere producenten worden geproduceerd en daarna illegaal verkocht worden – smokkel) die door de douane in beslag zijn genomen, opnieuw verkocht door de douane (na een grondige controle).

Naar aanleiding van dit artikel stelde Luk een parlementaire vraag aan de Minister van Financiën met betrekking tot de verkoop van in beslag genomen en verbeurd verklaarde goederen. De overheid heeft een tweedehands shop om bepaalde materialen te verkopen. Luk had toch vragen m.b.t. een eventuele deontologische code: namelijk of die bestond voor bepaalde producten die in beslag genomen worden. Zo is het niet logisch dat de overheid enorme bedragen investeert voor campagnes voor ‘Kom op tegen Kanker’ maar tegelijk wel de in beslag genomen sigaretten opnieuw verkoopt.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat de verkoop van in beslag genomen goederen en verbeurd verklaarde goederen volledig correct en volgens de wet verloopt. De wet heeft echter geen deontologische voorschriften, waardoor deze ook niet getoetst kunnen worden aan de in beslag genomen goederen. Het is begrijpelijk dat de overheid bepaalde in beslag genomen goederen (o.a. drugsgeld dat naar de staatskas gaat, ed.) opnieuw verkoopt, aangezien dit een extra bron van inkomsten is, maar er kan misschien nagedacht worden of er nergens een lijn te trekken valt over wat wel en niet verkocht kan worden om zo tegenstrijdigheden tegen te gaan.

De minister liet weten dat hij de redenering van Luk zeker kon begrijpen en ging nakijken of de FOD Financiën hier maatregelen/initiatieven kon nemen. Luk zal dit verder opvolgen.

Tenslotte informeert Luk u graag dat in dit voorbeeld verwezen wordt naar sigaretten, maar hier kan naar alle in beslag genomen goederen verwezen worden.

Klik hier voor vraag en antwoord

Klik hier voor meer informatie m.b.t. de persconferentie

Klik hier voor meer cijfergegevens m.b.t. in beslag genomen namaak producten