Zemst: Water wordt fors duurder

Grote foto artikel 3.1Vorige maand viel in Zemst de factuur voor het drinkwater in de brievenbus. Deze factuur zorgde al meteen voor een koude douche. De afrekening viel veel hoger uit dan verwacht, alleszins veel meer dan ons iets gestegen verbruik deed vermoeden. De oorzaak van deze stijging is terug te vinden op de waterfactuur, maar vele inwoners weten eigenlijk niet wat al die bedragen op de factuur betekenen. Op de factuur staan behalve de vaste vergoeding en de prijs van het drinkwater, nog twee bijdragen.

De eerste bijdrage is een bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van het drinkwater, dit zijn de waterzuiveringsinstallaties en de collectoren. Doordat het Vlaamse Gewest zijn subsidie aan Aquafin heeft teruggeschroefd, wordt dat bedrag nu via de bijdrage voor de zuivering van het drinkwater rechtstreeks op de verbruiker verhaald. Die bijdrage steeg op 1 januari 2015 van 0,96 euro per kubieke meter naar 1,22 euro per kubieke meter. Dat is zomaar eventjes een stijging van meer dan 25 percent op één jaar tijd!

De tweede bijdrage is een gemeentelijke bijdrage voor de afvoer van het drinkwater, dit zijn de gemeentelijke rioleringen. De gemeenten mogen hiervoor een bijdrage heffen ten belope van maximaal 1,4 maal de bijdrage voor de zuivering van het drinkwater. Vele gemeenten heffen natuurlijk de maximale bijdrage! Zo ook Zemst. Meer zelfs, de gemeentelijke bijdrage bedraagt in Zemst automatisch 1,4 maal de bovengemeentelijke.

Als nu die bovengemeentelijke bijdrage op 1 januari 2015 met meer dan 25 percent stijgt, dan heeft dat automatisch tot gevolg dat tegelijk ook de gemeentelijke bijdrage in Zemst met meer dan 25 percent stijgt. Goed voor de gemeentekas, maar wel een zware dobber voor de verbruikers.

Zemst vraagt een de maximale bijdrage aan haar inwoners, maar voor de inwoners is het niet duidelijk hoeveel de totale opbrengsten van de bovengemeentelijke saneringen bedragen. De bovengemeentelijke bijdragen dienen door de intercommunale aangewend te worden voor investeringen in het rioleringsnetwerk van uw gemeente.

In vele gemeenten is er een zeer groot verschil tussen de bijdrage die de inwoners deden via de betaling van de factuur en de grootorde van de investeringen in het rioleringsnet. Maar van deze investeringen is weinig te merken in Zemst. Open Vld zal daarom tijdens de volgende gemeenteraad om meer uitleg en cijfers vragen. Een transparant beleid is nodig en de bijdragen die de inwoners betalen dienen aangewend te worden voor herstelling-/verbeteringswerken in hun gemeente.