Belastingadministratie zal soepeler optreden bij het indienen van de aangifte in de personenbelasting

IMG_6087

Tijdens het vragenuurtje begin juni interpelleerde Luk de minister van financiën over de problematiek met het invullen van de aangifte in de personenbelasting en het nijpend te kort aan ambtenaren voor de gemeentelijke zitdagen en de naderende deadline. De minister antwoordde dat de fiscus zich soepel zal opstellen.

Meer dan één miljoen belastingplichtigen lieten zich vorig jaar helpen bij het invullen van hun belastingaangifte door een ambtenaar van de FOD Financiën. Verwacht wordt dat er dit jaar nog meer belastingplichtige hulp zullen zoeken. Ook de boekhouders/accountants worden overrompeld door mensen met vragen over hun aangifte. Aanleiding hiervan is de complexere aangifte door de zesde staatshervorming.

Door deze staatshervorming is het voor vele belastingplichtigen niet meer zo evident om zelf hun aangifte in de personenbelasting in te vullen. Volgens Luk hebben de belastingplichtigen vooral schrik iets verkeerd in te vullen en hiervoor gestraft te worden door een belastingverhoging.

Vooral op vlak van de woonbonus is het complexer geworden voor veel belastingplichtigen. Als je hier dezelfde code als vorig jaar gebruikt, bekom je een heel ander resultaat omdat de huidige code nu enkel is voor belastingplichtigen met een tweede verblijf. De toelichting die bij de aangifte (zowel papieren aangifte als tax-on-web) beschikbaar is, is volgens Luk te onduidelijk. Dat de aangifte complexer geworden is, daar kan de Minister zelf niets aandoen, dat is het gevolg van de 6e staatshervorming. Maar dat de toelichting voor veel belastingplichtigen onduidelijk is, daar kan de Minister wel iets aan doen! Zo staan er veel terminologieën in die niet iedereen begrijpt waardoor het voor de belastingplichtige eerder overkomt als Chinees in plaats van een verduidelijking.

Ook heel wat belastingplichtigen met een vooraf ingevulde, vereenvoudigde aangifte schuiven aan bij de FOD Financiën. De bedoeling van een vereenvoudigde aangifte is echter net om dat te vermijden. Burgers hebben graag de zekerheid dat hun aangifte correct ingevuld is, maar doordat de toelichtingen voor velen niet verstaanbaar zijn, is dit niet mogelijk. Indien deze toelichtingen duidelijker zouden zijn, en in verwoordingen die de modale man zou begrijpen, zou men meer zekerheid hebben bij het invullen van zijn aangifte en worden de wachtrijen ook kleiner.

Bovendien zijn net bij deze vereenvoudigde aangifte fouten in geslopen. Zo houdt de vereenvoudigde aangifte o.a. geen rekening met het voordeel van de werkbonus, terwijl deze ‘korting’ wel expliciet vermeld staat op de fiche 281.10 van de werkgever onder code 291. Het ontbreken van deze code kan aanleiding geven tot een aanslagfout van 200 euro in het nadeel van de belastingplichtigen. Ook wanneer beide partners geen of weinig eigen inkomsten hebben, kan het gezin onder welbepaalde voorwaarden recht hebben op een bijkomend belastingkrediet. Ook hier wordt geen rekening mee gehouden bij de voorlopige berekening.

Uit het antwoord van Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA) zal de FOD Financiën deze voordelen (en nog andere) automatisch mee opnemen in de definitieve eindafrekening. Verder stelde de Minister dat hij soepel zal zijn voor diegene die een beetje later zijn en zal toekijken dat de belastingadministratie zuinig zal omspringen met belastingverhogingen en boetes. Tenslotte deelde Van Overtveldt mee dat de kostprijs voor de gemeentelijke zitdagen 2015 ongeveer 4,5 miljoen euro bedraagt.

Luk raadt de belastingplichtigen aan tijdig hun aangifte in de personenbelasting in te vullen en zich te laten bijstaan door een ambtenaar van de FOD Financiën als er onduidelijkheden zijn. Voor de belastingplichtigen met een vereenvoudigde aangifte is het raadzaam deze zeker goed na te kijken of geen enkele code over het hoofd werd gezien door de FOD Financiën en dit zeker bij hun definitieve aanslag.