Voor U gelezen: tax shelter voor investeringen in aandelen

IMG_6779In zijn vorige nieuwsbrief informeerde Luk u dat het starten van een onderneming moet aangemoedigd worden in België en dat de jonge ondernemers goed moeten ondersteund en begeleid worden. In dit verband werden er enkele maatregelen mee opgenomen in de programmawet, die deze week besproken en algemeen aanvaard werd. Zo ook de belastingvermindering in de personenbelasting voor startende ondernemingen.

De fiscale incentive is bedoeld om investeringen in Belgische start-ups aan te moedigen. Op die manier krijgen start-ups makkelijker toegang tot financiering, slapend spaargeld op spaarboekjes wordt geactiveerd.

De fiscale incentive zal bestaan uit een belastingvermindering in de personenbelasting die een investeerder/natuurlijke persoon ontvangt, wanneer hij/zij investeert in een jonge ondernemer. Om de belastingvermindering volledig te kunnen genieten moeten de aandelen gedurende vier jaar worden aangehouden. Concreet gaat het om (1) een belastingvermindering van 45% indien wordt geïnvesteerd in een start-up microvennootschap en (2) om een belastingvermindering van 30% in een start-up KMO-vennootschap.

Een andere maatregel is de investeringsaftrek voor digitale investeringen. Dit is vooral bedoeld om investering in digitalisering aan te moedigen. Daarom heeft de regering beslist om de éénmalige investeringsaftrek uit te breiden tot investeringen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie en voor de digitale betalings- of factureringssystemen.

De fiscale incentive is bedoeld voor kmo’s en micro-vennootschappen die investeren in digitale activa. De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij 13,5% van het geïnvesteerde bedrag in één maal wordt afgetrokken van de belastbare winst.

Verder werden er ook nog maatregelen genomen voor een lagere loonkost voor jonge ondernemingen en wordt de crowdfunding interessanter.

Het artikel “tax shelter voor investeringen in aandelen” komt uit fiscoloog van juni 2015.

Klik hier voor het artikel