Fundamentele hervormingen Griekenland nodig

foto artikel griekenland

Tijdens de Kamercommissie Financiën werd er vorige week gedebatteerd over de situatie van Griekenland en de houding van België hiertegenover. Luk had reeds twee maanden geleden gepleit voor dit debat! Op twee maanden tijd is de situatie in Griekenland verslechterd op alle vlakken, zeker voor de gewone burger. De problemen, ook op het vlak van de Griekse economie, zijn heel groot.

Op dit ogenblik kijken Griekenland en zijn schuldeisers aan tegen een schuldenberg van zo’n 320 miljard euro. Hier zou in het totaal nog eens 86 miljard euro kunnen bijkomen, aangezien het Griekse parlement vannacht akkoord ging met de opgelegde hervormingen in ruil voor steun. Voor een land als Griekenland met zo’n economie is het bijna onmogelijk om een dergelijk bedrag op te hoesten. Daarom stelt een aantal mensen een schuldherschikking centraal. Dat is ook de reden waarom men vandaag in het discours van de Griekse regering hoort dat er niet alleen vers geld moet komen, maar ook een schuldherschikking.

Uit een rapport van het IMF (Internationaal Muntfonds) blijkt echter dat Griekenland een veel grotere schuldherschikking nodig heeft dan eerst gedacht. Volgens bovenvermeld rapport zou het tot 30 jaar duren voor Griekenland al hun Europese schulden zou kunnen voldoen tenzij de Europese staten jaarlijks een deel van hun belastinginkomsten bijdragen aan het Griekse budget of een deel van hun leningen aan Griekenland laten vallen. IMF-topvrouw Lagarde heeft eveneens gezegd dat een dergelijke schuldherschikking tot de mogelijkheden behoort. Ook de Europese Raad gaf in haar conclusies van november 2012 al aan dat een schuldherschikking mogelijk is. Zij stelden daarbij wel de voorwaarde dat er eerst grondige en structurele hervormingen moeten gebeuren. In ruil voor de structurele hervormingen, waarover maandag een akkoord werd gevonden tussen het IMF en Griekenland en waar het Griekse parlement vannacht positief over stemde, zou Griekenland kunnen rekenen op een derde hulpprogramma ter waarde van 82 tot 86 miljard euro. Een eerste noodlening van z’n 7 miljard euro zou Griekenland drie maanden verder moeten helpen. Tijdens deze maanden kunnen de structurele hervormingen, welke opgenomen staan in het akkoord tussen Griekenland en het IMF, dan ook degelijk plaatsvinden. In het akkoord staat o.a. dat de corruptie en belastingontduiking aangepakt moeten worden alsook dat Griekenland zich moet bezighouden met de fiscale aanpassingen.

Luk vindt dat alle mogelijke middelen moeten aangewend worden om tot een politieke oplossing van dit probleem te komen. We mogen ons niet blijven blind staren op dogma’s, zoals in het verleden. Toch moeten we er rekening mee houden dat Griekenland geen exporteconomie heeft. Griekenland heeft geen exportsector en zal die in de nabije toekomst ook niet kunnen opbouwen. Het land is nauwelijks competitief, zit industrieel aan de grond en heeft een verouderd economisch model gebaseerd op landbouw en toerisme. Schulden kwijtschelden en de terugbetaling van de overblijvende schulden koppelen aan groei, zoals de Griekse regering voorstelde, lijkt eindeloos schuiven met de schuld in de tijd.

Bovendien werd de laatste tijd wel eens, zelfs door vooraanstaande economen, geopperd dat de invoering van de Drachme via devaluaties Griekenland er terug bovenop zou brengen dankzij een exponentieel toegenomen export. Wat zij volgens Luk vergeten is dat je daarvoor wel eerst een dergelijke exportsector moet hebben. Volgens Luk is het dus belangrijk dat er eerst nagegaan wordt hoe de economie in Griekenland weer op gang kan gebracht worden. Luk hoopt dat de hervormingen die Griekenland zal doorvoeren niet enkel de werkende burgers zal treffen en dat de nieuwe steun die ze zouden ontvangen goed geïnvesteerd wordt!

Uit het antwoord van Minister van Financiën, Johan Vanovertveldt, is af te leiden dat er tijdens de onderhandelingen sereen wordt gesproken over en gezocht naar oplossingen, voornamelijk oplossingen waarover de Minister duidelijk stelt dat een Grexit voor hem en de regering geen optie is en dat hij dat met alle middelen probeert te vermijden.

Klik hier voor het verslag van het volledige debat