Hervorming brandweerzone Vlaams-Brabant West niet van een leien dakje

Sinds het begin van dit jaar hebben reeds 32 brandweerzones de brandweerhervorming opgestart. Op 1 juli is de voorlaatste zone opgestart en de laatste zone zal aan het einde van het jaar opstarten. Zo zullen alle 34 brandweerzones tegen eind 2015 de brandweerhervorming hebben doorgevoerd. Deze hervorming werd goedgekeurd bij de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Ook de brandweerkazernes van Zaventem, Vilvoorde, Londerzeel, Asse, Opwijk, Halle en Lennik werden op 1 januari ondergebracht in één zone: Vlaams-Brabant West. Maar volgens Luk is er sinds de opstart van deze nieuwe zone reeds veel protest te horen over de implementatie van de brandweerhervorming in die zone.

Zo krijgen de brandweerlieden onvoldoende respect en gebeurt het uitbetalen van de lonen laattijdig of onvolledig, is er discussie over de maaltijdcheques ed. De brandweerkazerne van Vilvoorde dreigde met een staking, welke voorlopig opgeschort is.

Luk maakte de vergelijking met het medisch personeel in de gevangenissen, dat soms tot tien maanden moest wachten op een uitbetaling van de lonen, en haalde bovenstaande problemen aan tijdens de commissie Binnenlandse Zaken. Mensen hebben recht op hun loon, op het juiste moment, namelijk op de voorziene datum plus vijf kalenderdagen. Dat zijn sociale verworvenheden waar men niet aan raakt.

In zijn antwoord haalde Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), aan dat hij zich bewust was dat een hervorming van het brandweerlandschap kinderziektes met zich mee zou brengen. De FOD Binnenlandse Zaken werd reeds gevraagd als coach op te treden en de problemen naar boven te brengen. Indien nodig kan de FOD Binnenlandse Zaken ter plekke een inspectiebezoek afleggen om samen tot een oplossing te komen en niet om de brandweerzones te inspecteren of om op de vingers te tikken. Ook verzekerde de minister dat hij reeds diverse contacten gehad heeft met het personeel van deze brandweerzone waar zich duidelijk meer problemen stelden dan in andere zones.

Volgens Luk werd er reeds bemiddeld tussen de zone Vlaams-Brabant West en de syndicaten, één van de vakbonden is ook ingegaan op het aanbod van de Minister om een gesprek te hebben op zijn kabinet. Dit heeft ertoe geleid dat de staking voor onbepaalde tijd opgeschort is. Verder werd er ook afgesproken dat er per zone een lijst van knelpunten, maar ook een lijst van goede praktijken zou worden gemaakt. Zo kan er nagegaan worden of er problemen zijn die een structurele oplossing vereisen.

In verband met het laattijdig uitbetalen van de lonen liet Jambon weten dat er op federaal niveau niets kan gedaan worden, buiten het bemiddelen met de vakbonden. Volgens Luk is de filosofie achter de brandweerhervorming dat er nu 34 werkgevers zijn, namelijk de 34 brandweerzones. Deze moeten ervoor zorgen dat de lonen correct uitbetaald worden. Hierdoor kan er op federaal niveau niet bijgepast worden. In tussen zouden wel de nodige maatregelen genomen zijn.

Nog in de commissie Binnenlandse zaken kaartte dhr. Hans Bonte (sp.a) – als voorzitter van de brandweerzone Vlaams-Brabant West – aan dat er ook nog onduidelijkheid heerst m.b.t. de tweetaligheidspremie in de faciliteitengemeenten. In deze gemeenten zouden de brandweerlui tot voor kort nog recht gehad hebben op deze premie. Volgens de Minister klopt het niet dat sommige gemeenten in hun gemeentelijke statuten een tweetaligheidspremie voorzagen voor brandweerlieden, aangezien dit geen wettelijk recht is. De Minister is ook niet van plan een tweetaligheidspremie in te voeren en maakt duidelijk dat deze enkel van toepassing is voor de brandweerdienst van Brussel. Luk steunt volmondig de minister in dit dossier. Een tweetaligheidspremie zou enkel de zaak communautair verzieken en voor bijkomende problemen zorgen.

Er zijn meer problemen in de zone Vlaams-Brabant West dan in andere zones. De voorzitter – de heer Bonte- hoeft dit niet te minimaliseren en is hier mede verantwoordelijk voor. De Minister moet als bemiddelaar op het terrein optreden. Dit is in het belang van iedereen, want de hervorming was fundamenteel nodig. Enkel door voldoende communicatie en overeenstemming kan deze nieuwe hervorming zijn doel bereiken. Tenslotte werden ook de gouverneurs gevraagd om de zones mee te ondersteunen.

Klik hier voor vraag en antwoord