Geen belastingkrediet voor asielzoekers meer

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wil de fiscale aftrekken schrappen voor asielzoekers zonder inkomsten.

Wat ik hier voorstel, staat helemaal in het regeerakkoord’, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in het VRT-programmaDe Vrije Markt. Asielzoekers komen in een wachtregister. Ze moeten dan ook een belastingaangifte indienen. ‘En hoewel de meesten geen beroepsinkomsten hebben, krijgen ze op die manier recht op fiscale aftrekken’, legt Van Overtveldt uit. Bijvoorbeeld voor kinderen ten laste. Omdat het om een belastingkrediet gaat, krijgen die asielzoekers op die manier geld van de fiscus uitbetaald.

Bron: De Standaard

Er gaan al heel lang stemmen op om dat belastingkrediet af te schaffen. Voormalig CD&V-kamerlid Carl Devlies en zijn Open VLD-collega Luk Van Biesen hielden in 2013 al een pleidooi voor de afschaffing van het belastingkrediet voor asielzoekers. Het staat dan ook met zoveel woorden in het regeerakkoord.

Volgens Van Overtveldt zou de afschaffing van dat belastingkrediet de schatkist enkele tientallen miljoenen euro opleveren. Hij pleit ervoor om het vrijgekomen geld te gebruiken om de tijdelijke opvang voor asielzoekers of hun integratie te financieren. Dat laatste is een bevoegdheid van de regio’s. Hij wijst erop dat de kosten van de asielcrisis volgend jaar kunnen oplopen tot een half miljard euro. ‘We moeten alle middelen zo efficiënt mogelijk inzetten.’ (cv)