Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

De meerderheid heeft het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) voorlopig goedgekeurd. Dit GRS gaat nu in openbaar onderzoek. Wij lichten u graag onze visie op dit plan toe.

Het plan wil een landelijke gemeente behouden. Daartoe zouden open ruimte, beekvalleien en landbouwzones gekoesterd worden.

Volgens de woonstudie hoeven er geen nieuwe bouwzones aangesneden te worden voor 2027. Die houdt enkel rekening met een bevolkingsgroei van eigen Zemstenaren, inwijking wordt niet meegenomen. Open Vld voorziet dat er vroeger dan 2027 nood zal zijn aan nieuwe bouwzones.

Tot dan zullen inbreidingszones worden ontwikkeld. Vooral de kernen Eppegem en Elewijt zien het landelijke karakter als sneeuw voor de zon verdwijnen. Eppegem kende de laatste jaren reeds een grote aangroei van verkavelingen en in Elewijt blijven de uitbreidingszones behouden.Het opstellen van dit plan nam zoveel tijd in beslag, dat de aanbevelingen achterhaald bleken. Het vrijwaren van de beekvallei en de Binnenbeek kan niet meer omdat ze werd omzoomd door woningen in twee inbreidingszones, dit waren op zich aanbevelingen van het plan. Kortom het doet mij besluiten dat het plan zo kneedbaar is dat er nog vele richtingen kan uitgegaan worden.