Van Overtveldt: “CD&V-voorstel mag niet uitdraaien op een rondje zelfstandigen pesten”

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is niet te vinden voor de voorstellen die CD&V eerder vandaag indiende over de hervorming van de fiscaliteit, onder meer rond de beperkte fiscale aftrek van beroepskosten en de afschaffing van het bankgeheim. “De fiscus mag geen big brother worden”, klinkt het.

Het Hof van Cassatie oordeelde midden vorig jaar dat eigenaars van een vennootschap ook beroepskosten mogen inbrengen die geen link hebben met het doel van die vennootschap. Een klassiek voorbeeld is een dokter die een managementvennootschap heeft en een appartement aan de kust. Dat mag sinds een reeks arresten van het Hof als beroepskosten worden ingebracht. Ook al heeft de betrokkene dat appartement niet nodig voor de uitoefening van zijn job.Bron: Het Laatste Nieuws 

In een wetsvoorstel van de hand van de CD&V-Kamerleden Servais Verherstraeten, Eric Van Rompuy, Roel Deseyn en Franky Demon stellen ze voor de aftrek van beroepskosten te beperken. “Als die dokter in zijn appartement aan de kust patiënten ontvangt, mag hij dat inbrengen als beroepskosten, maar als dat niet het geval is, zou dat niet mogen”, stelt Verherstraeten. “Het is unfair dat bedrijfsleiders via hun vennootschap kunnen gebruikmaken van zo’n constructies, terwijl gewone belastingplichtigen dat niet kunnen.”

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is geen voorstander. “We zullen verder bestuderen in hoeverre de voorstellen van CD&V compatibel zijn met de onze. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat aanpassingen uitdraaien op een rondje zelfstandigen en bedrijven pesten.”
Vicepremier Didier Reynders (MR) lijkt evenmin enthousiast over het voorstel. “Op dit moment zie ik geen verbintenis om naar een nieuwe verhoging van belastingen te gaan”, zei hij voor aanvang van de bijeenkomst van het kernkabinet. “Ik wacht eerst een begrotingscontrole af voor een evaluatie van de stand van zaken. Dan kunnen we kijken of het mogelijk is verder te gaan met een verlaging van de belastingen voor de bedrijven en voor de mensen”, aldus Reynders.

Bankgeheim

Een van de andere wetsvoorstellen heft het resterende bankgeheim in België op. Het geeft de ambtenaren die zich bezighouden met de belastingaanslag het recht om informatie op te vragen bij de banken. De fiscus krijgt zo gegevens over de financiële toestand van de belastingplichtige, waardoor op voorhand de correcte aanslag kan worden bepaald.

Geen goed idee, vindt Van Overtveldt. “Via tal van initiatieven, zoals de vooraf ingevulde ‘Voorstellen Van Aangifte’, zetten we bijkomende stappen naar verdere digitalisering, automatisering en uitwisseling van informatie, om de aangifte voor belastingplichtigen zo eenvoudig mogelijk te houden. De fiscus toegang geven tot de bankgegevens van alle belastingplichtigen vind ik echter een stap te ver. We streven naar verdere vereenvoudiging, maar de rechten van de belastingplichtige mogen niet in het gedrang komen. De fiscus mag geen ‘big brother’ worden.”

Bij de andere meerderheidspartij Open Vld zeggen Kamerleden Luk Van Biesen en Carina Van Cauter het wetsvoorstel nader te zullen onderzoeken. Ze wijzen er echter op dat ook vandaag de fiscus eventuele misbruiken van de beroepskostenaftrek al kan aanpakken. Van Biesen en Van Cauter willen “absoluut vermijden dat de rechtszekerheid en het investeringsklimaat worden ondergraven”.