‘We gaan zelfstandigen en bedrijven niet pesten’

De coalitiepartners van CD&V staan niet te springen om mee te stappen in het voorstel van de partij om te snoeien in de aftrek voor beroepskosten.

CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten diende in het parlement een wetsvoorstel in om de aftrek van beroepskosten te beperken. Het Hof van Cassatie oordeelde midden vorig jaar dat eigenaars van een vennootschap ook beroepskosten mogen inbrengen die geen link hebben met het doel van die vennootschap. Een klassiek voorbeeld is een dokter die een managementvennootschap heeft en een appartement aan de kust. Dat mag sinds een reeks arresten van het Hof van Cassatie als beroepskosten worden ingebracht. Ook al heeft hij dat appartement niet nodig voor de uitoefening van zijn job.

Bron: De Tijd

CD&V wil daar een einde aan maken (De Tijd, 22 januari). ‘Als die dokter in zijn appartement aan de kust patiënten ontvangt, mag hij dat inbrengen als beroepskosten. Maar als dat niet het geval is zou dat niet mogen’, zegt Verherstraeten.

De coalitiepartners van CD&V reageren koel op het voorstel. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt(N-VA) is van plan het wetsvoorstel te bestuderen en hij wil de wetgeving aanpassen. ‘Maar’, waarschuwt hij, ‘het kan niet de bedoeling zijn dat ‘aanpassingen uitdraaien op een rondje zelfstandigen en bedrijven pesten.’

‘Ik vind de reactie van de minister onbegrijpelijk’, zei Verherstraeten gisteravond. ‘Onze voorstellen liggen in de lijn met zijn beleidsnota.’ Verherstraeten gaat ervan uit dat de meerderheid de voorstellen goedkeurt in de Kamer. ‘Het gaat eenvoudigweg om de bevestiging van een arrest in de regelgeving.’

MR-vicepremier Didier Reynders benadrukte dat zo’n aanpassing neerkomt op een belastingverhoging. ‘Als er gesnoeid wordt in de aftrek van beroepskosten, moet er ook een belastingverlaging komen’, maakte hij duidelijk.

Bij de andere meerderheidspartij Open VLD wijzen de Kamerleden Luk Van Biesen en Carina Van Cauter erop dat de fiscus eventuele misbruiken van de beroepskostenaftrek nu al kan aanpakken. Van Biesenen Van Cauter willen ‘absoluut vermijden dat de rechtszekerheid en het investeringsklimaat worden ondergraven’, meldde Belga.

PIETER BLOMME ■