Verlaging vennootschapsbelasting – Open Vld wil notionele intrestaftrek laten afhangen van de loonmassa

In haar pleidooi voor een verlaagde vennootschapsbelasting stelt Open Vld voor de notionele intrestaftrek ook van de loonmassa te laten afhangen. “Bedrijven die hun werknemers goed betalen of extra mensen aanwerven, zullen daar dus voor beloond worden”, zegt Kamerlid Luk Van Biesen.

Bron: Belga

De liberale Kamerfractieleider Patrick Dewael schaarde zich donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer achter het voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) om de vennootschapsbelasting te verlagen. Die bedraagt momenteel zowat 34 procent. Dewael stelde voor er een tewerkstellingsvoorwaarde aan te koppelen.

Van Biesen legt uit dat een aantal aftrekposten kunnen vervallen, maar niet de notionele intrestaftrek. Diewillen de Vlaamse liberalen niet enkel laten afhangen van het eigen vermogen, maar ook van de loonmassa.”Met de introductie van een tewerkstellingscomponent geven we een belangrijk signaal. De notionele intrestaftrek is geen fiscaal cadeau, maar een stimulans om het eigen vermogen te versterken en mensen aan te werven”, luidt het.

Belga ■