Tax shelter ook voor podiumkunsten

De audiovisuele en cinematografische wereld heeft het lange tijd zeer moeilijk gehad om investeerders te vinden voor hun producties. Maar sinds de komst van de “tax-shelter”, een voorstel waar Luk in het verleden vaak het voortouw nam, heeft deze wereld opnieuw ademruimte gekregen.

Tax-shelter is een fiscale regeling die vennootschappen moet aanmoedigen om te investeren. Door te investeren in de productie van audiovisuele werken kan de onderneming een vrijstelling krijgen van haar belastbare gereserveerde winst tot maar liefst 150% van de sommen die voor de productie zijn betaald. Tevens voorziet de wetgeving dat er slechts beperkte financiële risico’s zijn voor de investeerders.

Momenteel is het kabinet van de Minister van Financiën bezig met een wetsontwerp voor de uitbreiding van deze tax-shelter m.b.t. podiumkunsten. Aan de basis van deze uitbreiding ligt Luk Van Biesen. De verbeterde wetgeving rond de tax- elter voor de filmindustrie kreeg op de valreep van de vorige regering (onder Minister Koen Geens) nog groen licht en doorstond ook de Europese toetsing.

Luk hoopt dat de besprekingen van het wetsontwerp volgende maand kunnen aanvangen in de Kamercommissie Financiën, zodat de uitbreiding van de tax-shelter voor podiumkunsten nog voor de zomer definitief kan zijn.

De uitbreiding naar podiumkunsten zal positieve gevolgen hebben voor de toneelgezelschappen en de opera in de drie landsdelen.