Lokaal: het verhaal van de Melkerij

nieuws_168089Voor Open Vld is het aanbod van cultuur in gemeenten altijd enorm belangrijk geweest. Maar was de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum (GC) nu de beste beslissing die het gemeentebestuur kon nemen? Nu het GC gerealiseerd is, zal Open Vld wel alle initiatieven steunen om zoveel mogelijk cultuuraangelegenheden daar te laten doorgaan.

België herstelt momenteel langzaam van de economische crisis. Iedereen, waaronder ook de overheid, heeft daarbij de nodige maatregelen genomen om het hoofd te bieden aan deze crisis. Enkel de Zemstse meerderheid had blijkbaar geen last van deze economische crisis en bouwde het nieuwe gemeenschapscentrum voor meer dan 5 miljoen euro. Een verhoging van het budget was geen enkel probleem. Ook al bedroeg de verhoging van het budget maar 420.000 euro i.p.v. 750.000 euro. Een foutje van 330.000 euro is blijkbaar niets voor de meerderheid!

Cultuur gedijt beter in verstedelijkt gebied dan op het platteland, omdat daar door grotere bevolkingsaantallen een culturele dynamiek vaak spontaan tot stand komt. Het van bovenuit opleggen van culturele initiatieven – gaande van optredens tot publieksevenementen en tentoonstellingen – is daar meestal overbodig. Zemst ligt tussen twee steden, namelijk Vilvoorde en Mechelen, elk op nog geen 10 min. rijden en perfect bereikbaar met het openbaar vervoer. In plaats van samen te werken met deze steden koos de meerderheid ervoor zelf een gemeenschapscentrum te bouwen.

Lokaal cultuurbeleid moet ook mentale grenzen overschrijden. Het is niet zo dat optredens alleen maar op het podium van het cultuurcentrum kunnen plaatsvinden. Dat vinden we een vrij logische gedachtegang. Dus waarom kan deze insteek ook niet worden toegepast op de plaatselijke bibliotheek?

Luk duidt er wel op dat, nu eenmaal het nieuwe gemeenschapscentrum De Melkerij er is, ook Open Vld alle initiatieven m.b.t. het cultuuraanbod in dit GC steunt. Het staat er nu, dan moet het zeker gepromoot worden en zo vaak als mogelijk volledig uitverkocht zijn. Zeker als je weet dat elke Zemstenaar mee zal opdraaien voor de miljoenen euro’s die dit project elk jaar zal kosten. Maar toch blijven we met de vraag zitten wat er mis was met de bestaande infrastructuuraangelegenheden of een samenwerking met de steden Vilvoorde en Mechelen.