700 miljoen belastingdeals

12524055_10153871364424747_9218716115029434030_nTijdens de plenaire vergadering van enkele weken geleden, interpelleerde Luk de Minister van Financiën over de excess profit rulings. De Europese Commissie oordeelde eerder al dat de excess profit rulings voor multinationals in België onwettig zijn. Deze fiscale gunstmaatregelen voor één beperkte groep van bedrijven, is discriminerend tegenover alle andere bedrijven. Anderzijds is rechtszekerheid levensbelangrijk voor alle bedrijven.

Retroactief de spelregels wijzigen en een kleine groep bedrijven 700 miljoen euro laten ophoesten is even verderfelijk.

De excess profit rulings werden indertijd ingevoerd om de vennootschapsbelasting te drukken en buitenlandse bedrijven (multinationals) aan te trekken om in ons land te investeren. Door deze investeringen zou er ook een toename zijn van de jobcreatie.

Ons land zou met zo’n 35 multinationals dergelijke deals gesloten hebben. Door de beslissing van de Europese Commissie zouden deze bedrijven in totaal meer dan 700 miljoen euro moeten terugbetalen aan de Belgische overheid.

Luk: “Het systeem van de excess profit rulings heeft sinds 2005 ingang gevonden. Sindsdien heeft elke regering die verantwoordelijkheid heeft gedragen, de excess profit rulings gedoogd of met andere woorden, mede ondersteund. Dat gold voor zowel de regering Verhofstadt als voor de regering Leterme en de regering Van Rompuy en – laten we ook eerlijk zijn – ook voor de regering Di Rupo. Met andere woorden, het systeem van de excess profit rulings kreeg de goedkeuring van de Kamer en van heel wat regeringsleden. Het is belangrijk om dat scherp te stellen.”

Volgens Luk is er nood aan een nieuwe vennootschapsfiscaliteit die er enerzijds voor zorgt dat de multinationals nog steeds voor België kiezen en zo dus een grote tewerkstelling behouden in België. Anderzijds moet er een gelijke behandeling komen voor de multinationals en de KMO’s. Voor het initiatief van deze nieuwe vennootschapsfiscaliteit wachten we op Minister Van Overtveldt, maar indien er geen initiatief genomen wordt door de minister, zal het parlement het nodige doen. “Er is nood aan fiscale rechtszekerheid voor zowel de KMO’s als de multinationals” aldus Luk.

Minister Van Overtveldt antwoordde dat hij als minister van Financiën zonder het minste voorbehoud bereid is de verantwoordelijkheid te dragen voor de beleidskeuzes van vorige regeringen omdat ook hij rechtszekerheid voor burgers en bedrijven van het allergrootste belang vindt.

Er zal verder onderhandeld worden met de bevoegde Europese autoriteiten om tot een goede oplossing te komen. “Het eventueel terugvorderen van de 700 miljoen euro zou voor de regering ook maar een eenmalige inkomst betekenen. Men kan die belastingen geen twee, drie of vier keer terugvragen aan die bedrijven. Deze regering is op de eerste plaats geïnteresseerd in structurele maatregelen om de begroting structureel op orde te zetten” aldus Van Overtveldt.

Tenslotte is de minister bereid beroep aan te tekenen indien de onderhandelingen niet in de juiste richting evolueren.

Klik hier voor het volledige verslag m.b.t. het debat rond de excess profit rulings.