Begrotingsminister laat evenwicht los

Een evenwicht in 2018 hoeft niet voor begrotingsminister Sophie Wilmès (MR). De andere regeringspartijen spartelen met steeds minder overtuiging tegen. ‘Een begrotingscontrole is geven en nemen.’

Bron: De Standaard

Een structureel begrotingsevenwicht in 2018, dat heeft België afgesproken met Europa. Maar de federale regering lijkt stilaan de bocht te nemen. Vorige vrijdag liet MR-vicepremier Didier Reynders al verstaan dat een evenwicht in 2018 heel moeilijk wordt. Zijn partijgenote en begrotingsminister Sophie Wilmès deed er gisteren in De Zevende Dag nog een schepje bovenop. Om het gat van ruim twee miljard euro in de begroting dicht te fietsen (DS 4 maart), wijst ze op drie opties: besparingen, belastingen én een soepeler begrotingstraject. Lees: het begrotingsevenwicht lossen. ‘Dat mag geen taboe zijn’, benadrukt Wilmès. ‘De sanering van de overheidsfinanciën is héél belangrijk, maar hoe snel dat moet gebeuren, dat valt te bespreken.’ De Europese Commissie zal daar volgens haar niet moeilijk over doen. ‘Europa vraagt hervormingen en een structurele verbetering van de begroting.’

Voorlopig pleiten alleen de Franstalige liberalen luidop voor dit scenario. CD&V en Open VLD willen eerst dat alle ministers hun begrotingsdoelstellingen halen. ‘Daarna kunnen we nadenken over een nieuw begrotingspad’, zegt kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD). ‘Daarvoor is nog tijd genoeg na de begrotingscontrole.’

Officieel pleit ook de N-VA nog steeds voor een begrotingsevenwicht, maar het verzet klinkt steeds zwakker. ‘Als dat een van de pistes is, zullen we daarover onderhandelen. Een begrotingscontrole is geven en nemen’, klinkt het.

Het evenwicht lossen zou voor CD&V en N-VA pijnlijk zijn. Zij streefden er het hardst naar om ‘de tering naar de nering’ te zetten. Als MR haar zin wil krijgen, dan zullen ook de andere partijen een eigen overwinning willen binnenhalen. De lijstjes liggen klaar, en zijn deels ook bekend. Zo ziet de N-VA de mogelijkheid om verder te saneren in de sociale zekerheid, CD&V helemaal niet. Eerder stelde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) voor om de vennootschapsbelasting te verlagen.

Methode-Michel

Premier Charles Michel (MR) concentreert zich vandaag nog volledig op de Europesemigratietop, maar schakelt meteen daarna over op de begrotingscontrole. De definitieve cijfersvan het Monitoringcomité worden vandaag ofmorgen verwacht. De premier zal opnieuwwerken volgens de ‘methode-Michel’: eerst intensieve bilaterale gesprekken

met de vicepremiers, daarna met een synthese rond de tafel gaan zitten. Na de begrotingsopmaak en de onderhandelingen over de taxshift, hoopt de premier er opnieuw succes mee te boeken.

‘Vlaamse investeringen’

Ook de Vlaamse regering start binnenkort de begrotingscontrole. Voor 2016 moet ze zo’n 126 miljoen euro vinden om op koers te blijven. CD&V-voorzitter Wouter Beke pleitte in het VTM Nieuws niettemin voor extra investeringen in sociale huisvesting en welzijn.

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) herinnert Beke aan het geplande evenwicht in 2017: ‘Als er voorstellen zijn voor extra uitgaven hoor ik ook graag voorstellen voor besparingen.’

Eveline Vergauwen ■