FC Zemst krijgt een kunstgrasveld

nieuws_169459Wegens het stijgend aantal voetbalspelers vroeg FC Zemst de gemeente een kunstgrasveld aan te leggen om zo te kunnen voldoen aan de stijgende vraag. Open Vld gunt FC Zemst het kunstgrasveld zeker.

Lees Meer >>

Mijn gedachten gaan uit naar al de slachtoffers en de familie. Een dag vol ongeloof en groot respect voor al de hulpverleners. Dit is een aanslag op onze vrijheid. Op onze liberale waarden. Maar meer dan ooit zullen we de veerkracht tonen om onze vrijheid te laten overwinnen.

581916_10208881040881768_7371120479625738277_n

Luk: kandidaat voor het partijbestuur

Waarom is Luk kandidaat voor het partijbestuur?

Luk is sinds zeer jonge leeftijd actief binnen Open Vld en hij doet dit met enorm veel goesting en passie. Hij begon in 1982 als gemeenteraadslid in Kraainem en werd in 2004 voor de eerste keer verkozen als Federaal Volksvertegenwoordiger. Luk heeft nooit de band met de lokale afdelingen verloren. Integendeel, hierdoor weet hij wat er leeft onder de lokale afdelingen en wat hun noden zijn. Er moet weer meer vanuit de basis gewerkt worden! Enkel zo kunnen we gaan voor een bredere liberale beweging en zullen we opnieuw de verkiezingen winnen.

Welke visie heeft Luk voor de partij?

Betere Overheid – Minder Belastingen

Onze welvaart beschermen is het fundament van de politieke actie. Alleen door een economische groei verhogen wij de tewerkstelling. Alleen door overheidssaneringen werken wij het begrotingstekort weg en doen we de overheidsschuld dalen. De overheid zal er slanker uitzien en de werkende bevolking zal opnieuw netto loon naar werken krijgen.

Beschermen van de liberale – waarden en vrijheden

Vrijheid staat centraal. Respect voor iedere overtuiging, elke mening. Maar ieders vrijheid eindigt wanneer het een ander zijn vrijheid beperkt. Daarom moeten wij consequent onze Westerse beschaving, onze culturele waarden, onze strikte scheiding van kerk en staat verdedigen en mogen wij niet tolereren dat hieraan getornd wordt.

Sociaal rechtvaardig

Welzijn en welvaart zijn onlosmakelijk verbonden. Meer welvaart moet meer welzijn betekenen. Ons welzijnsmodel is gebaseerd op sociale rechtvaardigheid. Er mag niemand overboord vallen. Integendeel ons liberaal model staat ervoor om iedereen te beschermen, de zwaksten in de eerste plaats.

Luk wil samen met u streven naar een open en menselijke samenleving in Vlaanderen, waarbij de gewone man en vrouw centraal staan.

Hoe wil Luk dit aanpakken?

Als lid van het partijbestuur wil Luk met het oog op de lokale verkiezingen in 2018 een duidelijke betrokkenheid van alle afdelingen. De gemeenteraad- en provincieraadsverkiezingen zijn onze eerste opdracht en deze moeten wij winnen. Zo leggen we een sterke basis voor de nationale verkiezingen. Basiswerking, ledenwerving, lokale communicatie en vooral ‘het dagdagelijks op het terrein aanwezig zijn’ is essentieel.

Als lid van het partijbestuur wil Luk waken over de betrouwbaarheid van onze boodschap. Onze nationale partijlijn moet steeds de Luk-test doorstaan. Namelijk: betere overheid, minder belastingen, meer nettoloon voor de werkenden, betere leefbaarheid en evenwicht, meer welvaart, meer welzijn.

Wanneer kan u stemmen voor Luk?

Dit kan online met uw persoonlijke code die u nog zal toegestuurd worden vanuit Open Vld nationaal. U kan stemmen van 18/03 vanaf 09h00 t.e.m. 26/03 voor 16h00. Geen computer, geen probleem. Er worden ook sessies georganiseerd door lokale afdelingen. Waar u kan stemmen kan u terugvinden in de laatste Blauw.

Hoe kan u Luk helpen?

Door Luk uw stem te geven en door andere leden te overtuigen waarom Luk de ideale kandidaat is om u te vertegenwoordigen in het partijbestuur.

Mvg, namens,

Handtekening-Luk

Waarom is Luk kandidaat voor het partijbestuur?

kandidaat-partijbestuur-FBTimeline2 kopie

Luk is sinds zeer jonge leeftijd actief binnen Open Vld en hij doet dit met enorm veel goesting en passie. Hij begon in 1982 als gemeenteraadslid in Kraainem en werd in 2004 voor de eerste keer verkozen als Federaal Volksvertegenwoordiger. Luk heeft nooit de band met de lokale afdelingen verloren. Integendeel, hierdoor weet hij wat er leeft onder de lokale afdelingen en wat hun noden zijn. Er moet weer meer vanuit de basis gewerkt worden! Enkel zo kunnen we gaan voor een bredere liberale beweging en zullen we opnieuw de verkiezingen winnen.

Lees Meer >>

Oneerlijke belastingen: realiteit of perceptie?

Geen Belg zal vinden dat hij te weinig belastingen betaalt. Maar zijn ze ook eerlijk verdeeld? Ja, zegt de regering. Nee, zeggen de deelnemers aan onze jongste peiling. Het is dus niet omdat je al gelijk zou hebben als regering dat je ook gelijk krijgt.

Bron: De Standaard

Lees Meer >>

Fiscus tolerant bij laattijdige indiening fiscale fiches

Voor accountants en boekhoudkantoren was 29 februari normaal de laatste dag dat ze de fiscale fiches 281.10, 281.11 en 281.20 konden indienen. Bij een laattijdige indiening zou de fiscus boetes innen.

Om deze fiscale fiches op te stellen dienden de accountants en boekhouders o.a. te beschikken over de referentievoeten voor het berekenen van het voordeel van alle aard voor renteloze of goedkope leningen. Deze referentievoet werd pas op 25 februari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voor vele accountants en boekhouders was het onbegonnen werk om al de fiscale fiches tijdig op te maken en in te dienen.

Lees Meer >>

Verder werk maken van slagkracht en bekendheid DAVO

Het aantal eenoudergezinnen dat via de Dienst voor Alimentatievorderingen een voorschot op het onderhoudsgeld krijgt, zit in de lift. Dat blijkt uit cijfers van Luk Van Biesen (Open VLD) en Sonja Becq die werden opgevraagd bij de bevoegde Minister. Het is positief dat we op deze manier het armoederisico bij talrijke alleenstaande ouders kunnen beperken, maar we zijn er nog niet. Er moet verder gewerkt worden aan de bekendheid van de dienst. Het arsenaal aan terugvorderingsmogelijkheden moet ook verder uitbreiden.

Lees Meer >>

Minister Galant moet op tafel kloppen tijdens het begrotingsconclaaf om Belgocontrol nieuw leven in te blazen

Op 1 februari dienden de vakorganisaties van Belgocontrol een stakingsaanzegging in. Omdat er na 20 maanden nog steeds geen werk werd gemaakt van de beloftes over de aanwerving van extra luchtverkeersleiders, en de uitwerking van een eindeloopbaanregeling.

Tijdens de Kamercommissie Infrastructuur vroeg Luk Van Biesen (Open Vld) meer uitleg van de Minister van Mobiliteit, Jacqueline Galant (MR). “De laatste jaren kwam Belgocontrol in deze commissie naar voren als een stiefmoederlijk behandelde of slecht bediende overheidsinstelling. Er is effectief bijzonder weinig in Belgocontrol geïnvesteerd ondanks dat ook ik dit reeds meerdere malen heb aangekaart. Het is hoog tijd dat er definitieve oplossing komt voor Belgocontrol” aldus Van Biesen.

Lees Meer >>

Digitale investeringsaftrek geldt ook voor aanschaf witte kassa en oprichten webwinkel

Goed nieuws voor de horeca: de digitale investeringsaftrek van 13,5% is van toepassing op de aanschaf van een witte kassa. Ook winkels die zich op de e-commerce willen storten door een webwinkel te lanceren, kunnen van deze aftrek genieten. Dit blijkt uit een vraag van Luk aan de Minister van Financiën.

In december 2015 kende de Federale Regering een fiscaal voordeel toe aan kleine ondernemingen die investeren in digitale betalings- en facturatiesystemen of beveiligingssystemen. Concreet kunnen KMO’s 13,5% van het investeringsbedrag aftrekken van de belastbare winsten. De maatregel is geldig vanaf het aanslagjaar 2016.

Lees Meer >>

Le Belge ne paye pas pour ses enfants

Le service de créance alimentaire (SECAL) est chargé d’avancer de l’argent aux personnes qui ne reçoivent pas la pension alimentaire à laquelle elles ont droit. Il a reçu, en 2015, 11 % de demandes d’avances supplémentaires. Incapable de récupérer l’argent auprès des mauvais payeurs, le SECAL a perdu 16,9 millions d’euros en un an.

Bron: Sud Info

Lees Meer >>