FC Zemst krijgt een kunstgrasveld

nieuws_169459Wegens het stijgend aantal voetbalspelers vroeg FC Zemst de gemeente een kunstgrasveld aan te leggen om zo te kunnen voldoen aan de stijgende vraag. Open Vld gunt FC Zemst het kunstgrasveld zeker.

De aanleg van het kunstgrasveld wordt geschat op 600.000 euro. Voor deze investering vraagt de gemeente een bijdrage van 30% die gedragen wordt door de club. Voor de aanleg van het kunstgrasveld komt dit dus neer op 180.000 euro dat FC Zemst zelf moet betalen, wel verspreid over 12 jaar. Hier heeft Open Vld toch vragen bij: “Deze 30% of 180.000 euro is een serieuze hap uit het budget van FC Zemst en ik vermoed dat dit bij vele sportclubs het geval is. Is deze terugbetaling, gespreid over 12 jaar wel haalbaar?” aldus Bruno Lesage, gemeenteraadslid voor Open Vld.

Tijdens de gemeenteraad stelde Bruno Lesage dan ook de terechte vraag of onze schepen van Sport (Piet Van Grunderbeek / N-VA) de inkomsten en uitgaven van FC Zemst kent. Het antwoord was echter teleurstellend: namelijk dat de club zich engageert om het bedrag van 180.000 euro terug te betalen, maar van de werkelijke aard van inkomsten en uitgaven van FC Zemst was en is de schepen niet op de hoogte. Volgens Bruno Lesage had schepen Van Grunderbeek zich beter moeten informeren en moest hij op z’n minst op de hoogte zijn van de financiële toestand van de club. “Het kunstgrasveld wordt gefinancierd met het geld van de inwoners van Zemst, dus is het volgens mij toch niet meer dan logisch dat deze vraag gesteld werd” aldus Lesage.Open Vld is niet tegen de plaatsing van het kunstgrasveld en gunt FC Zemst dit zeker. Maar als er vragen gesteld worden die belangrijk zijn voor een eventuele goedkeuring van het dossier, dient de meerderheid hier toch met een beter antwoord te komen. Het nagaan van de financiële toestand van deze club zou in dit dossier zeker toepasselijk geweest zijn. Want momenteel lijkt het erop dat besturen niet meer is dan geld uitdelen naar goeddunken.

Tot slot wenst Open Vld voetbalclub FC Zemst veel voetbalplezier toe op het nieuwe veld.