Fiscus tolerant bij laattijdige indiening fiscale fiches

Voor accountants en boekhoudkantoren was 29 februari normaal de laatste dag dat ze de fiscale fiches 281.10, 281.11 en 281.20 konden indienen. Bij een laattijdige indiening zou de fiscus boetes innen.

Om deze fiscale fiches op te stellen dienden de accountants en boekhouders o.a. te beschikken over de referentievoeten voor het berekenen van het voordeel van alle aard voor renteloze of goedkope leningen. Deze referentievoet werd pas op 25 februari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voor vele accountants en boekhouders was het onbegonnen werk om al de fiscale fiches tijdig op te maken en in te dienen.

Luk Van Biesen (Open Vld), zelf boekhouder, kent de problematiek zeer goed en heeft daarom tijdens de Kamercommissie Financiën deze problematiek aangekaart bij Minister Van Overtveldt (N-VA). “In het verleden is het nog al gebeurd dat de referentievoeten niet tijdig werden aangeleverd door de FOD Financiën of er waren problemen met Belcotax. Vorig jaar (2015) was het eerste jaar dat Belcotax zonder enig probleem gefunctioneerd heeft. Dit was dan ook de reden voor het opleggen van een administratieve geldboete bij een eventuele laattijdige indiening van de fiches” aldus Luk Van Biesen.

De situatie is dit jaar niet meer zo foutloos omdat de referentievoeten voor het berekenen van het voordeel van alle aard voor renteloze of goedkope leningen laattijdig werd meegedeeld. Tijdens de Kamercommissie bevestigde de Minister van Financiën, op vraag van Luk Van Biesen, dat de fiscus een zekere tolerantie zal toepassen bij het eventueel laattijdig indienen van de fiches 281.10, 281.11 en 281.20 waar een voordeel van alle aard voor renteloze of goedkope leningen moet worden vermeld.

Van Biesen is tevreden dat de administratie ook zal inzetten op een preventieve aanpak door een structureel overleg met de sector van de sociale secretariaten en van de cijferberoepen. Om tegemoet te komen aan de vraag om zich op te stellen als partner van de onderneming zal de ficus, voordat een boetebericht wordt verzonden inzake het inkomstenjaar 2015, in de loop van mei preventief een herinneringsbrief sturen, teneinde de schuldenaar de mogelijkheid te bieden de situatie alsnog recht te zetten binnen de periode van een maand.

“Het is wel aangeraden om de fiches zo spoedig mogelijk in te dienen, zo kan ook de dienstverlening aan de burger optimaal verlopen” aldus Luk Van Biesen

Klik hier voor het volledige antwoord.