Minister Galant moet op tafel kloppen tijdens het begrotingsconclaaf om Belgocontrol nieuw leven in te blazen

Op 1 februari dienden de vakorganisaties van Belgocontrol een stakingsaanzegging in. Omdat er na 20 maanden nog steeds geen werk werd gemaakt van de beloftes over de aanwerving van extra luchtverkeersleiders, en de uitwerking van een eindeloopbaanregeling.

Tijdens de Kamercommissie Infrastructuur vroeg Luk Van Biesen (Open Vld) meer uitleg van de Minister van Mobiliteit, Jacqueline Galant (MR). “De laatste jaren kwam Belgocontrol in deze commissie naar voren als een stiefmoederlijk behandelde of slecht bediende overheidsinstelling. Er is effectief bijzonder weinig in Belgocontrol geïnvesteerd ondanks dat ook ik dit reeds meerdere malen heb aangekaart. Het is hoog tijd dat er definitieve oplossing komt voor Belgocontrol” aldus Van Biesen.

In haar antwoord laat de Minister van Mobiliteit weten dat de eerste verzoeningsvergaderingen, op 8, 9 en 12 februari waren bedoeld om tot een akkoord te komen, maar deze zijn mislukt. Dit houdt in dat er geen overeenkomst werd gevonden rond de dossiers van disponibiliteit. De disponibiliteitskwestie betreft de luchtverkeersleiders die vallen onder de twee laatste pensioenhervormingen.

De gesprekken tussen de directie en de vakbonden inzake de minimale dienstverlening zijn in 2015 gestart en worden in 2016 voortgezet. “Ook hier werd momenteel nog geen akkoord gevonden “ aldus Galant.

Volgens Luk Van Biesen is een akkoord over de minimale dienstverlening in het geval van een staking hoognodig. “Belgocontrol organiseert ons luchtruim. Het aan de grond houden van vliegtuigen zou voor ons land een financiële en economische ramp betekenen” aldus het parlementslid. Het aantal vereiste luchtverkeersleiders hangt onder andere af van de ingezette systemen en werkprocedures, het productiviteitsniveau en de verkeersdrukte. Indien er op bepaalde ogenblikken een punctueel personeelstekort is, wordt de verkeersstroom aangepast. Maar dit heeft impact op de performantie van het bedrijf en de dienstverlening aan klanten, wat dan weer impact heeft op de economie. Wel wordt er altijd rekening gehouden met de veiligheid, hier wordt nooit op ingeboet.

Om het sociaal overleg te doen herleven was er een ontmoeting met de vakbonden en de Minister van Mobiliteit en de Minister van Pensioenen op 23 februari. Hier werd een voorstel gelanceerd voor een geleidelijke toename van de pensioenleeftijd van 55-58 jaar in 2022. Dit voorstel ligt nu ter bespreking binnen de sociale overlegorganen van het overheidsbedrijf.

Van Biesen hoopt dat het sociaal overleg snel tot een resultaat zal leiden en ook dat de Minister tijdens het begrotingsconclaaf voldoende op tafel klopt om het zorgenkind Belgocontrol nieuw leven in te blazen.

Klik hier voor het volledige antwoord.