Deontologische code voor kabinetsmedewerkers moet grenzen bepalen

Tijdens de Kamercommissie Financiën vorige week werd Minister Van Overtveldt gevraagd meer uitleg te geven omtrent het advocatenkantoor van twee ex-kabinetsmedewerkers. Dit kantoor prijst zichzelf aan bij bedrijven die eventueel de terugbetaling van de ‘excess profit rulings’ willen aanvechten. Volgens Luk is er nood aan een deontologische code voor kabinetsmedewerkers.

België sloot in totaal met 36 bedrijven een excess profit ruling. Door een boekhoudkundige afspraak kregen die bedrijven samen een belastingvoordeel van bijna een miljard euro, 942 miljoen euro om precies te zijn. Daarvan eist de Europese Commissie dat België 700 miljoen euro terugvordert van de multinationals die van het gunstregime hebben geprofiteerd.

Bedrijven die eventueel de terugbetaling van de ‘excess profit rulings’ willen aanvechten, kunnen hiervoor terecht bij een aantal advocatenkantoren. Zo kunnen deze bedrijven sinds kort ook terecht bij een advocatenkantoor van twee ex-werknemers van het kabinet van Minister Van Overtveldt.

Op de website van hun advocatenkantoor prijzen de twee zich in een uitgebreide brochure aan bij bedrijven die het oneens zijn met de Europese beslissing dat België 942 miljoen euro moet terugvorderen bij de 36 multinationals die gebruik maakten van de excess profit rulings.

Beide ex-werknemers werkten tijdens hun periode op het kabinet mee aan de ‘excess profit rulings’ en hebben al hun informatie en ervaring bekomen tijdens de periode dat ze tewerkgesteld waren op het kabinet. Na hun periode in de Wetstraat gaan ze al deze informatie/ervaring gebruiken om zoveel mogelijk geld te halen bij de Overheid voor deze bedrijven.

Voor Luk valt dit moeilijk te rijmen met goed bestuur en het beschadigt het imago van de politiek. Een minister kijkt naar het algemene goed, nu lijkt vooral het particuliere belang gediend. Vroeger werd werken voor een kabinet gezien als prestigieus. Maar nu lijkt het voor sommige vooral een handige manier om de persoonlijke carrière vooruit te helpen.

Als liberaal is Luk geen voorstander van nog meer regels en wetten, maar een deontologische code voor kabinetsmedewerkers kan vooral de grenzen afbakenen van wat wel en niet door de beugel kan.

Ook de vrijdaggroep, een denktank van jongeren van diverse pluimage ondersteund door de Koning Boudewijnstichting, staat achter het voorstel van Luk om een deontologische code uit te werken voor de kabinetsmedewerkers. Tijdens een lunch eerder deze week heeft voorzitter, dhr. Brieuc Van Damme, hun visie toegelicht over hoe de deontologische code er volgens hen moet uitzien.

Tot slot liet Minister Van Overtveldt tijdens de Kamercommissies weten dat hij geen probleem heeft met de oprichting van een deontologische commissie alsook dat de Belgische Overheid in de procedure m.b.t. de excess profit rulings geadviseerd wordt door het gespecialiseerde bureau Clayton & Segura.

Klik hier voor het artikel van de Vrijdaggroep in De Morgen.

Klik hier voor de website van de Vrijdaggroep.