Bijkomende rijvaardigheidscursussen politieagenten prioritair

Uit cijfers die Luk opvroeg aan Minister van Binnenlandse Zaken, Jambon, blijkt dat er bij de federale politie vorig jaar alleen al 808 combi’s, motors en anonieme wagens botsten. Een stijging met 10 procent in tien jaar tijd, ondanks de bijscholingen. Luk alsook het VSOA dringen erop aan een dat er een doorgedreven opleiding defensief rijden komt in de politiescholen.

Een botsing met een loslopend paard of geparkeerde wagen, overhaaste manoeuvres die in de gracht of tegen een boom eindigen, maar ook kleine ‘tikjes’ tijdens een achtervolging. Uit de cijfers van Minister Jambon blijkt dat elke dag zeker twee federale agenten betrokken raken bij een ongeval.

Een voorzichtige steekproef bij verscheidene zones leert dat ook dagelijks een vijftal lokale collega’s crashen. De overgrote meerderheid van de ongelukken gebeurt tijdens een interventie. Bij 3 à 4 procent van de botsingen vallen er gewonden.

De kostprijs van de stoffelijke schade is aanzienlijk. Voor de ongevallen van de federale politie vorig jaar bedroeg deze 1,1 miljoen euro. Over de kostprijs m.b.t. de ongevallen bij de lokale politie zijn er geen cijfers gekend.

De federale politie is bij deze ongevallen niet altijd zelf in fout. Maar voor binnenlandminister Jambon is het toch noodzakelijk dat nog meer agenten bijscholing krijgen. Politiescholen organiseren daarom steeds meer rijvaardigheidscursussen voor agenten met jaren dienst op de teller.

Ook politievakbond VSOA is blij met de cursussen, maar volgens hen is dit niet voldoende. Een doorgedreven opleiding defensief rijden moet volgens hen dringend worden geïntegreerd in de basisopleiding van politiemensen. Nog steeds krijgen de nieuwe agenten en inspecteurs louter een theoretische cursus. Daarna worden ze onmiddellijk de baan op gestuurd met een prioritair voertuig en dit enkel met een theoretische cursus en met een rijbewijs B.

Ook Luk is te vinden voor een doorgedreven cursus defensief rijden tijdens de basisopleiding van nieuwe politiemensen, hij zal aan Minister Jambon vragen deze, indien mogelijk, te integreren in de opleiding. Maar Luk wijst ook op de noodzakelijke bijscholingen, daar (prioritair) rijden in het verkeer alleen maar ingewikkelder wordt. Natuurlijk is het makkelijker een bijscholing te volgen als er reeds een goede basis werd meegegeven tijdens de opleiding van politieagenten.

Klik hier voor de vraag en het antwoord.