Wat heeft Open Vld en de regering reeds gedaan voor de Ondernemingen – ondernemersavond Hans Bourlon

13103269_10154159065594747_9022477810614908768_n

Tijdens de ondernemersavond, georganiseerd door Jong Vld Halle/Vilvoorde, gaf Luk de aanwezigen meer inzicht over de maatregelen die de regering reeds genomen heeft om ondernemers te stimuleren. Ook Hans Bourlon van Studio 100 gaf antwoord op al de vragen uit het publiek m.b.t. zijn ervaring als ondernemer.

Ondernemers zijn enorm belangrijk voor onze economie en om de groei hiervan te verzekeren. Maar veel ondernemers moeten vooral in het begin een duwtje in de rug krijgen om de eerste stappen op de ondernemersmarkt te zetten. Om deze ondernemers het nodige duwtje te geven, heeft de regering Michel I reeds een aantal maatregelen genomen. Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de maatregelen die genomen werden:

 • Voor zelfstandigen die voor het eerst iemand in dienst nemen, gaan de belastingen omlaag.
  • Ondernemers die dus tussen 2016 en 2020 voor de eerste keer een werknemer aanwerven, zullen voor deze eerste aanwerving nooit patronale bijdragen moeten betalen (m.a.w. 0 euro patronale bijdragen voor de 1ste aanwerving).
  • Een voorbeeld: stel dat die eerste medewerker een brutoloon van 3.000 euro ontvangt, dan beloopt de besparing voor de werkgever 11.380 euro per jaar.
 • Voor de horeca, gaan de belastingen omlaag.
  • Personen die minstens 4/5de werken kunnen voor een andere werkgever in de sector van de horeca werken en dit aan een “flexiloon” van minimum 9,5 euro bruto per uur. Op dit loon dient de werkgever enkel een werkgeversbijdrage van 25% te betalen.
  • De werknemer dient geen werknemersbijdrage te betalen en geen belasting, bruto is dus netto. Via de werkgeversbijdrage bouwt de werknemer wel volledig sociale rechten op.
 • Voor ondernemers die investeren in hun bedrijf, gaan de belastingen omlaag.
  • Het basispercentage van de investeringsaftrek stijgt van 3,5% naar 8%. Voor investeringen in hoogtechnologische producten komt daar nog eens 17% bovenop (= 25% in totaal).
  • Zowel KMO’s als grote ondernemingen kunnen van deze nieuwe regeling genieten.
 • Voor wie een eigen zaak opstart, gaan de belastingen omlaag.
  • De sociale bijdragen voor zelfstandigen zullen geleidelijk dalen van 22 naar 20,5%.
  • Het tarief van de sociale bijdragen op de eerste schijf van het inkomen (tot 55.576,94 euro) wordt voor gevestigde zelfstandigen (in hoofdberoep en in bijberoep) verlaagd als volgt:
2015 2016 2017 2018
22% 21,5% 21% 20,5%
 • Het tarief van de sociale bijdragen op de eerste schijf van het inkomen voor starters wordt verlaagd als volgt:
2016 2017 2018
Eerste jaar 20,5% 20,5% 20,5%
Tweede jaar 21% 21% 20,5%
Derde jaar 21,5% 21% 20,5%
 • Voor wie investeert in digitale economie, gaan de belastingen omlaag.
  • Met het start-up plan van minister Alexander De Croo wordt de éénmalige investeringsaftrek uitgebreid naar investeringen in digitale activa, zoals betalingssystemen en cybersecurity.
  • Ondernemingen zullen 13,5% van de investering in één keer kunnen aftrekken van hun belastbare winst.
 • Voor wie in ploegen werkt, gaan de belastingen omlaag.
  • Bij de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werknemers werkzaam in ploegenarbeid mochten bedrijven in 2015 17,8% van dat bedrag inhouden. Vanaf 2016 wordt dat 22,8%. Daarbovenop komt nog eens 2,2% extra (wat het totaal op 25% brengt) voor bedrijven waarin 24/24, 7 dagen per week ploegenarbeid verricht wordt.
 • Voor wie in Brussel woont, gaan de belastingen omlaag.
  • De forfaitaire Gewestbelasting van 89 euro per persoon bestaat niet meer sinds 1 januari 2016. Ook de agglomeratietaks van 1% op de personenbelasting werd geschrapt.
 • Voor de Vlaamse filmproducties en podiumkunsten, gaan de belastingen omlaag.
  • De huidige tax shelter voor de audiovisuele sector werd uitgebreid naar podium- en theaterwerken waarvan de productie zeer veel financiële middelen vergt. Hierdoor kan een vennootschap die in de productie van podium- of theaterwerken wenst te investeren, een vrijstelling krijgen van haar belastbare gereserveerde winst tot maar liefst 150% van de sommen die voor de productie zijn betaald.
 • Voor iedereen die iemand anders te werk stelt voor de kleine, middelgrote en grotere bedrijven en voor alle zelfstandigen – gaan de belastingen omlaag. Vanaf april van dit jaar dalen de patronale bijdragen van 33 naar 25%.
  • Het ingewikkelde systeem van de structurele bijdragevermindering gaat met de tax shift op de schop. De daling van de patronale lasten gaat vanaf april van start.
  • In 2016 zakt het basistarief een eerste keer van 33 naar 30%, komen er extra verminderingen voor lage en middenlonen en wordt de forfaitaire korting al afgebouwd. In een tweede fase in 2018 zakt het basistarief naar 25% en verdwijnen de forfaitaire korting en de korting voor de hoge lonen.
  • Vanaf 2018 is het eenvoudig: voor alle lonen van 3.000 euro en meer betaalt de werkgever 25% sociale bijdragen. Op de lonen onder 3.000 euro geldt nog steeds een korting die groter is voor de allerlaagste lonen. Voor een werknemer met een brutomaandloon van 1.500 euro zal een bedrijf in 2018 nog maar 12,6% RSZ-bijdrage betalen.

Zoals u kunt lezen zijn er reeds tal van maatregelen genomen om ondernemen te stimuleren. Luk hoopt dat Studio 100, met Hans Bourlon en Gert Verhulst als oprichters ervan, vele mensen kan inspireren en kan aanmoedigen om eventueel zelf de stap tot ondernemen te zetten. Want ook zij zijn klein begonnen, maar zijn intussen gegroeid tot een fenomeen in de Benelux en ver daarbuiten.