Dexia frustreert kamerleden in Panamacommissie

Kersvers Dexia-topman Wouter Devriendt verschool zich achter een vertrouwelijkheidsclausule om niet uit de doeken te moeten doen hoe Dexia klanten naar belastingparadijzen als Panama leidde.

‘Ik heb de afgelopen weken hierop meer gestudeerd dan op iets anders’, zei Devriendt licht geïrriteerd in de Panamacommissie. Devriendt is sinds nu sinds tweeënhalve week aan de slag als ceo bij Dexia. ‘Zonde van mijn tijd. Er zijn dringender zaken voor de toekomst die moeten aangepakt worden.’ Devriendt heeft als opdracht om Dexia te ontmantelen zodat de waarborgen van de staat niet aangesproken moeten worden.

Bron: De Standaard

Maar het is net in dat verleden dat de parlementsleden geïnteresseerd zijn. De Frans-Belgische bank was via haar Luxemburgse dochter BIL en diens filiaal Experta betrokken bij zo’n 1.600 constructies in belastingparadijzen zoals Panama.

Vertrouwelijk

Devriendt getuigde dat eind 2009 beslist werd om BIL en Experta te laten stoppen met het opzetten van dergelijke structuren en dat ze sindsdien afgebouwd werden. De Belgische overheid was door de redding nochtans al in 2008 aandeelhouder geworden van Dexia. Pierre Mariani werd toen ceo en Jean-Luc Dehaene voorzitter van de raad van bestuur.

‘In het begin ging alle aandacht naar het redden van de groep die liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen had’, zei Devriendt. ‘Men heeft snel en doortastend gehandeld. In elk geval toch iets positief dat men over Mariani kan zeggen.’ Voor die datum was er volgens Devriendt geen aansturing vanuit de Dexia-groep om offshoreconstructies op te zetten. ‘Maar ik denk dat heel veel mensen in dat tijdsbestek wel hebben geweten dat dergelijke activiteiten werden aangeboden en ontwikkeld in Luxemburg’, klonk het openhartig.

In 2012 werd BIL verkocht aan een Qatarees investeringsfonds. Wat er gebeurde met de klanten die op dat ogenblik nog zo’n constructie hadden of hoe die constructies werkten kon hij niet zeggen. ‘Bij die verkoop werd een vertrouwelijkheidsclausule ondertekend en ik heb al genoeg rechtszaken lopen.’

Frustratie

Dat frustreerde de parlementsleden uitermate. Ook de doortocht van de andere banken de weken voordien had de parlementsleden nog niet veel wijzer gemaakt. Die banken vierden hun herwonnen maagdelijkheid en verwezen naar de bestuurders uit het verleden voor alles wat was misgelopen.

‘We hebben het gevoel dat jullie nochtans meer weten hoe dergelijke constructies in zijn werk gaan’, verwoordde Luc Van Biesen (Open VLD) zijn frustratie. ‘We vragen niet de naam en toenaam van deze constructies, maar enkel de nieuwe vluchtroutes zodat we hier in de toekomst paal en perk aan kunnen stellen.’ Hij wees erop dat Dexia perfect de rol van klokkenluider op zich kan nemen doordat de restbank geen commerciële activiteiten meer uitoefent en zich aan het ontmantelen is.

Kristof Calvo van Groen trad hem bij. ‘Er is veel empathie voor de moeilijke situatie waarin jullie zitten, maar er zijn grenzen aan die empathie. Wij blijven op onze honger zitten’. Volgens Eric Van Rompuy (CD&V) heeft de uiteenzetting van de Dexia-top ‘hem alleen maar meer ongerust gemaakt’.

De bijzondere Panamacommissie lijkt op die manier stilaan op een sisser uit te draaien als de parlementsleden geen wegen vinden om aan de voor hen noodzakelijke informatie te komen.