Heeft iemand een voorstel?

De rijken moeten een grotere bijdrage betalen om het Belgische belastingsysteem eerlijker te maken. De vakbonden vragen er al sinds de start van de regering-Michel om, en ook binnen de regering groeit een consensus dat er iets moet gebeuren. Maar hoe die vermogens-winstbelasting er dan moet uitzien? Bij de partijen is er geen spoor van een concreet voorstel.

Hoe zou een belasting op winsten uit vermogen er kunnen uitzien? De oppositiepartijen SP.A en Groen hebben hun ideeën klaar, maar die zijn misschien wat ambitieus voor de huidig regering. Hoe staan de zaken bij de regeringspartijen?

Bron: Knack

CD&V bergt plan op

De CD&V, die tijdens de regeringsonderhandelingen een eerste keer een vermogenswinstbelasting op tafel legde, heeft het in haar programma enkel over een taxshift waar vermogens geen deel van uitmaken. Sindsdien is de partij erop blijven hameren. Eric Van Rompuy leidde zelfs een werkgroep over het onderwerp, maar de partij doet er vandaag het zwijgen toe. ‘Wij wachten op minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Wij zullen dit keer zelf niets op tafel leggen’, zegt Van Rompuy (zie kader) . Zijn voorzitter is al even terughoudend. ‘Wij wachten tot de premier de werkzaamheden voor de begrotingsbesprekingen opstart. We gaan niet met de fanfare op kop’, zegt Wouter Beke. ‘Maar er zullen nieuwe inspanningen moeten gebeuren. Die moeten eerlijk worden verdeeld, en dus moet er een deel uit vermogen komen. Ook bij andere partijen lijkt het idee te rijpen.’

N-VA heeft geen plan

Tijdens de campagne van 2014 dacht N-VA-voorzitter Bart De Wever de discussie te sluiten met een lijstje van de OESO waarin België bij het innen van belastingen op vermogen op de derde plaats stond. Vorige week zei hij op VTM dat hij gerust een vermogenswinstbelasting wil invoeren, al moet daar budgettair niet al te veel van worden verwacht. Zijn woordvoerder nuanceert: ‘Wij zijn niet tegen een vermogenswinstbelasting, nee. Maar daarmee hebben we ook niet gezegd dat we ervoor zijn.’

Toch zijn enkele prominente N-VA’ers pro. ‘Mensen die werken of ondernemen worden platbelast in België, maar degenen die winst maken met hun vermogens worden amper belast. Dat is niet logisch. Daar moet een nieuwe verschuiving gebeuren’, zegt Zuhal Demir. ‘Het argument dat de rijken wegtrekken als we zoiets invoeren, is goedkoop. We moeten ons niet laten chanteren door de allerrijksten.’ Ook Siegfried Bracke is ervoor te vinden, maar ook hij maakt voorbehoud. ‘Partijen die denken dat we alleen een vermogenswinstbelasting hoeven in te voeren en daarna verder kunnen doen, zullen bedrogen uitkomen’, zegt Bracke. Maar aan welk voorstel voor een vermogenswinstbelasting zij precies denken, en hoeveel euro dat zou kunnen opleveren? Daar hebben beide N-VA’ers geen antwoord op.

Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt is categorisch. ‘Wij werken aan een hervorming van de vennootschapsbelasting. Andere voorstellen hebben wij niet’, zegt zijn woordvoerder. Past die hervormde vennootschapsbelasting in een groter pakket, en wordt ze gefinancierd door een vermogenswinstbelasting? ‘Dat is geen scenario dat wij uitwerken. De hervorming zoekt een nieuw evenwicht tussen wat multinationals en wat kmo’s moeten betalen. We streven ernaar dat die de begroting zo weinig mogelijk zal kosten.’

Open VLD wil geen plan

Van de Open VLD worden geen voorstellen verwacht. De partij bracht in kaart welke vermogens- en vermogenswinstbelastingen al moeten worden betaald in België. Ze kwam aan een lijst van twee pagina’s. ‘Wij zullen elk voorstel opnieuw met een open geest bekijken’, zegt voorzitster Gwendolyn Rutten. ‘Maar ik heb nog nooit een belasting gezien waarvan men beweert dat ze de rijkste één procent raakt, maar in de praktijk niet terechtkomt bij de mensen die in dit land altijd al alles moeten betalen.’ Verder heeft de Open VLD één taboe. ‘Wij zijn allergisch voor elke maatregel die leidt tot een vermogenskadaster’, zegt Luk Van Biesen. Hij volgt in de Kamer de fiscale dossiers op voor de partij. ‘Als onze partij eens niet in de regering zit, zouden de tarieven veel te makkelijk kunnen worden verhoogd. Dat laten wij niet gebeuren.’

DOOR PETER CASTEELS ■