Sp.a kiest vlucht vooruit in Optima-dossier

Geen enkele meerderheidspartij zegt strategisch ‘neen’ tegen de vraag van sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven om een onderzoekscommissie op te richten naar het toezicht op Optima Bank. Voor Groen moet er nú al ingegrepen worden. “Met een verbod op politici in banken.”

Bron: Het Laatste Nieuws

Sp.a ziet kennelijk maar één weg om het dossier, dat als een vervelende kauwgom aan haar schoen kleeft, een minder schadelijke draai te geven: de vlucht vooruit. Klonk de vraag van Kamerlid Peter Vanvelthoven (sp.a) om een parlementair onderzoek vorige week nog redelijk vrijblijvend, dan is er vandaag al een uitgewerkt voorstel. “Wij zijn vragende partij voor een echte onderzoekscommissie die zich buigt over het functioneren van de financiële toezichthouders en de Bijzondere Belastinginspectie bij hun controle van Optima Bank”, klinkt het.

Daarmee begeeft de sp.a zich wel op glad ijs. De vragen die Vanvelthoven stelt, kunnen namelijk vervelende antwoorden opleveren voor de eigen kringen. Zo moet de commissie wat sp.a betreft uitzoeken wat de redenen waren om in 2011 aan Optima een banklicentie toe te kennen. Of er daarbij politieke druk werd uitgeoefend – en zo ja: door wie dan? Of toezichthouder FSMA en de Nationale Bank voldoende controle hebben uitgeoefend? En of er politieke druk is uitgeoefend op de BBI om het onderzoek naar witwaspraktijken bij Optima te hinderen? Over die laatste vraag is sp.a vrij gerust. Het bezoek van sp.a-voorzitter John Crombez, toen staatssecretaris voor Fraudebestrijding, aan de kantoren van Optima in 2011 heeft daar niks mee te maken. Ook BBI-topman Karel Antonissen zei eerder al dat hijzelf en hij alleen besliste om niet in beroep te gaan tegen een uitspraak van het Gentse gerecht, waarbij bewijsmateriaal nietig werd verklaard. Over politieke beïnvloeding bij de toekenning van de banklicentie weerklinken echter sterkere geruchten. De socialistische familie – en vooral de PS – zou daar heel hard op aangestuurd hebben, om de klanten van Ethias veilig te stellen.

Doortastender

Binnen de meerderheid zegt niemand ‘neen’ op de vraag van sp.a. “Ik zie geen reden om het niet te doen, maar onderzoek naar het toezicht is voor ons het ‘minimum minimorum’. Ook de rol van de parketten moet onderzocht worden. Er is ooit een zaak verjaard. Als het parket toen doortastender opgetreden, dan had het er vandaag misschien heel anders uitgezien”, aldus Kamerlid Peter Dedecker van N-VA. Voor CD&V kan het ook, maar de partij wil eerst de toezichthouders aan een hoorzitting onderwerpen. Open Vld, dat via de Oost-Vlaamse gedeputeerde Geert Versnick ook aan Optima vastkleeft, is er voor gewonnen om de lopende commissie ‘Panama Papers’ om te vormen tot een onderzoekscommissie en daar Optima bij te betrekken. “En we moeten kijken of we de deontologische regels voor ministers en hun activiteiten in het bedrijfsleven kunnen uitbreiden naar gedeputeerden, burgemeesters en schepenen. Er gebeuren vandaag nog altijd dingen waarvan we dachten dat ze niet meer van deze tijd waren”, klinkt Kamerlid Luk Van Biesen scherp voor zijn partijgenoot Versnick.

Bankierseed

Oppositiepartij Groen heeft het pakket aanbevelingen en wetsvoorstellen al klaar. “Ook wij zijn voor een onderzoekscommissie, maar er kan al veel sneller ingegrepen worden”, aldus voorzitster Meyrem Almaci. “Politici moeten volgens ons niet bankieren en bankiers moeten niet aan politiek doen. Wij vragen een verbod voor actieve politici om in raden van besturen van banken te zetelen, een afkoelingsperiode van vijf jaar voor ex-politici die zich met financiële regulering bezighielden en één van twee jaar voor ambtenaren en parlementaire medewerkers. En we vragen de invoering van een bankierseed die bankiers persoonlijk aansprakelijk maakt als er iets misloopt.”

Vermoedelijk morgen buigen de andere fractievoorzitters zich over de vraag van sp.a.

DIETER DUJARDIN ■