Sp.a wil zaak Optima uitspitten

Geen enkele meerderheidspartij zegt strategisch ‘neen’ tegen de vraag van sp.a om een onderzoekscommissie op te richten naar fouten of politieke beïnvloeding bij het toezicht op Optima Bank. Voor Groen moet er nu al ingegrepen worden.

Bron: De Morgen

Sp.a ziet kennelijk maar één weg om het dossier dat als een vervelende kauwgom aan haar schoen kleeft, een minder schadelijke draai te geven: de vlucht vooruit. Klonk de vraag van Kamerlid Peter Van Velthoven (sp.a) om een parlementair onderzoek vorige week nog redelijk vrijblijvend, dan is er vandaag al een uitgewerkt voorstel.

“Wij zijn vragende partij voor een echte onderzoekscommissie die zich buigt over het functioneren van de financiële toezichthouders en de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) bij hun controle van Optima Bank”, klinkt het. Daarmee begeeft de sp.a zich wel op glad ijs. De vragen die Van Velthoven stelt, kunnen namelijk zeer vervelende antwoorden opleveren voor de eigen kringen. Zo moet de commissie wat sp.a betreft uitzoeken wat de redenen waren om Optima in 2011 een banklicentie toe te kennen, of er daarbij politieke druk werd uitgeoefend en zo ja, door wie dan. Of waakhond FSMA en de Nationale Bank voldoende controle hebben uitgeoefend, en of er politieke druk is uitgeoefend op de BBI om het lopende onderzoek naar witwaspraktijken bij Optima te hinderen.

 

Over die laatste vraag is sp.a vrij gerust. Het bezoek van John Crombez aan de kantoren van Optima in 2011 heeft daar niets mee te maken. Ook BBI-topman Karel Antonissen zei eerder al dat hij alleen besliste om niet in beroep te gaan tegen een uitspraak van het Gentse gerecht waarbij bewijsmateriaal nietig werd verklaard. Over politieke beïnvloeding bij de toekenning van de banklicentie weerklinken echter sterkere geruchten. De socialistische familie en vooral de PS zou daar heel hard op hebben aangestuurd om de klanten van Ethias veilig te stellen.

Persoonlijk aansprakelijk

Binnen de meerderheid zegt niemand ‘neen’ tegen het voorstel van sp.a. “Ik zie geen reden om het niet te doen, maar onderzoek naar het toezicht is voor ons het minimum minimorum”, zegt Peter Dedecker van N-VA. “Ook de rol van de parketten moet worden onderzocht. Er is ooit een zaak verjaard. Als het parket toen doortastender had opgetreden, dan had het er vandaag misschien heel anders uitgezien.”

Voor CD&V kan het ook, maar de partij wil eerst de toezichthouders aan een hoorzitting onderwerpen. Open Vld, dat via de Oost-Vlaamse gedeputeerde Geert Versnick ook aan Optima vastkleeft, is er voor gewonnen om de lopende commissie rond de Panama Papers om te vormen tot een onderzoekscommissie en daar Optima bij te betrekken. “En we moeten kijken of we de deontologische regels die gelden voor ministers en hun activiteiten in het bedrijfsleven, niet kunnen uitbreiden naar gedeputeerden, burgemeesters en schepenen. Er gebeuren vandaag nog altijd dingen waarvan we dachten dat ze niet meer van deze tijd waren”, klinkt Kamerlid Luk Van Biesen scherp voor partijgenoot Versnick.

Oppositiepartij Groen heeft haar pakket aanbevelingen en wetsvoorstellen nu al klaar. “Ook wij zijn voor een

onderzoekscommissie, maar er kan al veel sneller worden ingegrepen”, zegt Meyrem Almaci. “Politici moeten volgens ons niet bankieren en bankiers moeten niet aan politiek doen. Wij vragen dus een verbod voor actieve politici om in raden van besturen van banken te zetelen en een afkoelingsperiode van vijf jaar voor gewezen politici die zich met financiële regulering bezighielden en een van twee jaar voor ambtenaren en parlementaire medewerkers. En we vragen de invoering van een bankierseed die bankiers persoonlijk aansprakelijk maakt als er iets misloopt.”

DIETER DUJARDIN ■